Rising Stars 2013 + FOTOGALERIE

13. září 2013 - CEVRO News
13 Zář

CEVRO-Liberálně-konzervativní akademie již po čtvrté hostí mezinárodní projekt Rising Stars zaměřený na podporu demokracie ve světě. V letošním roce přijali pozvání do České republiky představitelé demokratických sil z Barmy, Běloruska, Bhútánu, Bolívie, Jižního Súdánu, Súdánu a Sýrie.

První den byl zahájen ředitelem CEVRO-Liberálně-konzervativní akademie Jiřím Kozákem a viceprezidentem IRI (International Republican Institute) pro politické a strategické plánování Danilem W. Fiskem. První část odpoledního programu se odehrála v Parlamentním institutu Poslanecké sněmovny PČR, a to s Markem Bendou, který hovořil o roli parlamentu v době transformace politického systému v ČR. Účastníci byli také provedeni Poslaneckou sněmovnou. Poté se uskutečnila prohlídka Pražského hradu s výkladem o historii hlavního města Prahy s Ondřejem Ševců (ředitel Národního památkového ústavu pro Prahu).

Následující den program pokračoval přednáškami Ladislava Mrklase (prorektor pro rozvoj vysoké školy CEVRO Institut) o vzniku stranického systému po roce 1989, Jana Litomiského (bývalý politický vězeň a vládní zmocněnec pro lidská práva) o obhajobě lidských práv v obou režimech, Josefa Šímy (rektor CEVRO Institutu) o transformaci veřejné správy a ekonomiky ČR a také Petra Koláře (prorektor pro studium CEVRO Institutu) o ústavním vývoji Československa a České republiky.

Ve středu se účastníci setkali s bývalým ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů, Pavlem Žáčkem, který je provedl v Archivu bezpečnostních složek a v odpolední části programu hovořil například o tom, jak se vypořádat s prominenty komunistického režimu.

Ve čtvrtek dopoledne navštívili účastníci Svaz měst a obcí ČR. V odpolední části programu se uskutečnil workshop, v rámci kterého Pavel Mička (zástupce ředitelky Agora CE) seznámil účastníky s rolí občanů při procesu tvorby veřejných politik.

Pátý den programu zahájila Jana Smiggels Kavková (ředitelka organizace Fórum 50 %) přednáškou o roli žen v tvorbě politiky. Druhou část dopoledního programu vedl Marek Svoboda (ředitel Centra pro demokracii a lidská práva organizace Člověk v tísni) s přednáškou o podpoře demokracie a lidských práv. V odpolední části vystoupil místopředseda parlamentu Gruzie a člen poradního orgánu Rising Stars, Giorgi Baramidze.

Druhý týden Rising Stars započal řadou přednášek ekonom David Lipka. Hovořil o ekonomické transformaci a roli vlády. Následující den účastníci absolvovaly dva bloky přednášek, a to s Ondřejem Matějkou (Masarykova univerzita, ředitel občanského sdružení Antikomplex) o významu transformace vzdělávacího systému a s Janem Macháčkem (novinář – Respekt, Hospodářské noviny, bývalý disident) o roli médií před změnou režimu, v období transformace i v dnešní době.

Ve středu návštěvníci zavítali do Brna, kde se setkali mimo jiné s Vlastimilem Götttingerem (vedoucí referátu, Ústavní soud ČR), který je seznámil s rolí Ústavního soudu v ČR, historií soudního systému a také Ústavy ČR.

Následující den zahájil přednáškou o důležitosti politického vzdělávání ředitel CEVRO-Liberálně-konzervativní akademie Jiří Kozák. Program pak pokračoval přednáškou Petra Sokola (CEVRO Institut, tajemník klubu ODS v Evropském parlamentu), Davida Ondráčky (ředitel, Transparency International) a v neposlední řadě se účastníci také setkali s Petrem Bratským (senátor Parlamentu České republiky, člen Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice). V průběhu dne měli účastníci možnost si pohovořit s Giorgiem Baramidzem.

Poslední den byl zakončen prezentacemi účastníků o jejich strategiích přechodu k demokracii v jejich zemích, závěrečnou diskusí a také předáním certifikátu o absolvování projektu Rising Stars 2013 v Praze.