Ženy v pravicové politice – krajské volby 2012 a ženy

25. dubna 2013 - CEVRO News
25 Dub

Dne 23. dubna uspořádala CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie s Fórem 50 % seminář s názvem Ženy v pravicové politice – krajské volby 2012 a ženy. Cílem semináře bylo zhodnotit postavení žen na kandidátkách, v kampani a ve výsledcích voleb do krajských zastupitelstev v roce 2012 a dále prodiskutovat celkovou pozici žen v české politice zejména v pravicových stranách v čele s ODS.

                Vystoupily Hana Havelková, pedagožka Fakulty humanitních studií UK Praha, Jana Smiggels Kavková, ředitelka Fóra 50%, Markéta Záleská, zastupitelka Olomouckého kraje, kandidátka na hejtmanku za ODS ve volbách 2013 a místopředsedkyně Stínové asociace krajů ČR ODS. Diskuzi moderoval Jiří Kozák, ředitel CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie.

                V úvodu Jiří Kozák představil projekt Ženy a politika, který CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie organizuje již 5. rokem. S prvním příspěvkem vystoupila Jana Smiggels Kavková. Představila práci Fóra 50% a způsoby, kterými podporuje ženy v české politice. Dále prezentovala statistiky týkající se účasti žen v politice na jednotlivých úrovních v mezinárodním srovnání i v rámci České republiky a českých politických stran. Součástí prezentace byly také údaje vztahující se k faktorům ovlivňujícím zastoupení žen v politice a jejich participaci uvnitř stran, stejně jako k poměru nominovaných a posléze zvolených členek ODS i ostatních politických stran do obou komor Parlamentu ČR a krajských zastupitelstev.   

                Představená data vzbudila debatu o strategiích politických stran při sestavování kandidátek a vlivu tzv. volitelných profesí, jako např. lékaři, učitelé apod., na jejich podobu. S tím souvisela poznámka o konfliktu kompetentnosti vykonávat politickou funkci a popularity, kterou některé typy kandidátů mají automaticky bez ohledu na jejich schopnosti. Hana Havelková upozornila na důležitost faktorů jako je sociální a kulturní kapitál, životní příběh, silná osobnost a vysoké sebevědomí v šanci pro ženu být zvolena.  Také byl diskutován deficit ve spolupráci mezi ženami-političkami a to, že je žádoucí, aby si ženy, které jsou v politice menšinou, vycházely vstříc.

                Následovalo vystoupení Hany Havelkové, která zdůraznila roli moci a potřebu žen političek naučit se s mocí zacházet jako nutnou podmínku pro úspěšnou politickou kariéru. Dále se vyjádřila k interním kvótám, jež by podle ní měly být součástí politické kultury každého státu. Hlavním tématem, jemuž se věnovala, byl diskurs založený na analýze médií. Týkal se nejčastějších stereotypů o ženách, stejně jako nadměrných očekávání, jež ženy, na rozdíl od mužů, v politice provází a asymetrického vnímání mužů a žen v politice. Upozornila také na fakt, že otázka zastoupení žen v politice je v České republice okrajové téma, na rozdíl od západních států.  Reakcí na její příspěvek byla poznámka o tom, že stereotypy existují také o mužích a že by mělo být v zájmu všech odbourávat je na obou stranách.  

                Na Hanu Havelkovou navázala Markéta Záleská a podělila se o vlastní zkušenosti z reálné politiky. Zdůraznila význam kontaktní a poctivě odvedené kampaně a také nutnost zdravého sebevědomí, bez kterého podle ní ženy v politice neuspějí.

                Diskuze se vrátila k problematice postavení žen v politických stranách. Výsledkem byl společně sdílený názor, že by ženy neměly být pouze marketingovým nástrojem (příkladem je kalendář s fotografiemi členek Věcí veřejných v rámci jejich volební kampaně v roce 2010), ale měly by být dlouhodobě podporovány v účasti na politice.

Na závěr byly všechny vystupující vyzvány k shrnutí svých příspěvků. Shodly se na potřebě větší transparentnosti v ODS, zavedení politického mentoringu a také na založení ženské platformy v ODS či pořádání pravidelných setkání členek ODS, jež by přispěly k větší míře spolupráce mezi nimi. Dále na tom, že v následujících volbách v roce 2014 budou hrát ženy důležitou roli a pravděpodobně se pro ODS stanou stavebním kamenem a posilou.

                 I přes nižší účast se vedla velmi živá, věcná a zasvěcená debata, do které se zapojili téměř všichni zúčastnění, z nichž některé účastnice sdílely vlastní zkušenosti s prosazováním se v politice a hledáním vlastní cesty jak v ní uspět.