Koncepce vzdělávání

Vzdělávání je nekončící proces. V politickém světě to platí dvojnásobně. Jak se mění potřeby společnosti a život kolem nás se stává stále komplikovanější, je na pravicových politicích, aby se pokusili i přes tato fakta, dát životu jasná, srozumitelná a vymahatelná pravidla. K tomu je však nutně zapotřebí vzdělání.

Na základě předchozích zkušeností a v návaznosti na Strategii úspěchu schválenou VR v roce 2004 zástupci CEVRO připravili návrh koncepce vzdělávání pro členy Občanské demokratické strany, se kterou CEVRO dlouhodobě spolupracuje.

Cílem této koncepce je připravit základní materiál, který bude i nadále rozvíjen podle aktuálních změn a potřeb společnosti v budoucnosti. Navrhovaný systém strukturalizuje vzdělávání do několika úrovní a umožňuje nastavení pomyslného kariérního řádu pro členy ODS. Jednotlivé vzdělávací produkty by tak měly společně vytvářet komplexní celek. Každý člen by měl mít možnost vzdělávat se podle úrovně své pozice, kterou v ODS zaujímá. Něco jiného bude obsahem vzdělávání pro nové členy, pro zvolené zastupitele a pro ty, co kandidovat teprve budou.

Systém koncepce

Noví členové

Členové

Kandidáti

Zvolení zástupci

Profesionální aparát

Veřejnost

 

 

Do koncepce je zahrnuta například Liberálně-konzervativní akademie, Akademie pro členy ODS, připravuje se například e-learning. Vzdělávání je propojeno s intranetem ODS, aby byl zajištěn přístup pro všechny členy strany.