Průvodce evropského pravicového kandidáta

07. března 2013
07 Bře

Sborník textů určený nejen pravicovým kandidátům do Evropského parlamentu.

Obsah:

Ivan Langer - Předmluva

Jan Zahradil - Úvodní slovo

Jonathan Evans - Spojuje nás pohled na Evropu

Petr Robejšek - Perspektivy evropské integrace a české národní zájmy

Petr Kolář - Evropský parlament: složení, fungování a pravomoci

Ladislav Mrklas - Volební systém do Evropského parlamentu v souvislostech

Petr Sokol - Politické strany v Evropské unii

Jiří Frgal - Základy komunikace

Příloha