Princip subsidiarity v právní teorii a praxi

07. března 2013
07 Bře

Princip subsidiarity v právní teorii a praxiVysoká škola CEVRO Institut vydala sborník vycházející z konference Princip subsidiarity a národní parlamenty v EU, pořádané vysokou školou CEVRO Institut, senátním Výborem pro evropské záležitosti a Spolkem českých právníků Všehrd.

Publikace je složena z dvanácti příspěvků (tří v německém jazyce), které se věnují principu subsidiarity z právnického, politologického a filosofického hlediska a také v kontextu fungování Evropské unie.

Autory příspěvků jsou pracovníci významných českých i zahraničních politologických a právnických pracovišť.

Editorem sborníku je lektor Vysoké školy CEVRO Institut a poradce senátního Výboru pro evropské záležitosti JUDr. Jiří Georgiev.


Obsah:

Luděk Sefzig: Na cestě k efektivní právní regulaci

Harald Ch. Scheu: Pojem a geneze principu subsidiarity

Michal Šabatka: Filosofická východiska principu subsidiarity

Jan Wintr: Zásada subsidiarity a princip suverenity lidu

Aleš Gerloch: Možnosti uplatnění principu subsidiarity při výkonu veřejné moci

Josef Vedral:  Princip subsidiarity a dělba moci v ČR

Daniel Ebinger:  Das Subsidiaritätsprinzip im deutschen Föderalismus

Jan Tlamycha: Soudní přezkoumatelnost principu subsidiarity v EU

Lenka Pítrová: Princip subsidiarity v EU – od virtuální reality k efektivní parlamentní kontrole

Thomas Silberhorn: Das Subsidiaritätsprinzip in der EU und die Rolle der nationalen Parlamente

Jan Kruliš-Randa: Princip subsidiarity jako efektivní kritérium demokracie: Podléhá také demokratický deficit ústavní smlouvy EU testu subsidiarity?

Jiří Georgiev: Die Verankerung des Subsidiaritätsprinzips in den Gründungsverträgen: Überlegungen de lege ferenda


Cena sborníku vč. poštovného a balného: 79,- Kč