Roman Cardal: Vybrané otázky z filosofie

07. března 2013
07 Bře

Vysoká škola CEVRO Institut vydává pro své studenty a širokou odbornou veřejnost filisofická skripta svého pedagoga PhDr. Romana Cardala, Ph.D.

Z obsahu:

 • KONFRONTACE GLOBÁLNÍCH INTERPRETAČNÍCH POSTOJŮ KE SKUTEČNOSTI V PODOBĚ MÝTU, NÁBOŽENSTVÍ A FILOSOFIE

 • KRITIČNOST VERSUS IDEOLOGIE

 • FORMY NEKRITIČNOSTI

 • HISTORICKO-TEORETICKÉ NAVOZENÍ NOETICKÉHO PROBLÉMU: SOFISTIKA A SKEPSE

 • NOETICKÝ PROBLÉM: TEORETICKÝ POHLED

 • PRAVDA A SVOBODA – PŘESAH NOETICKÉHO TÉMATU DO POLITICKÉ FILOSOFIE

 • NĚCO MÁLO Z FILOSOFICKÉ LOGIKY

 • ZROD METAFYZIKY PODLE ARISTOTELA

 • SUBSTANCIÁLNÍ PLURALISMUS SKUTEČNOSTI

 • AUTONOMIE LIDSKÉ VOLNÍ OPERATIVITY

 • PROBLÉM ABSOLUTNA A PROBLÉM TRANSCENDENCE

 • POZNÁNÍ V TRANSCENDENTNÍ PŘÍČINĚ SVĚTA

 • PROBLÉM CHTĚNÍ V TRANSCENDENTNÍM ABSOLUTNU

Název: Vybrané otázky z filosofie
Autor: PhDr. Roman Cardal, Ph.D.
Vydavatel: vysoká škola CEVRO Institut
ISBN:
978-80-87125-04-5
Počet stran: 195

Cena včetně poštovného a balného: 149,- Kč

Cena při zakoupení v knihovně vysoké školy: 110,-Kč

Vybrané otázky z filosofie