Edice Analýzy - Ženy v politice

07. března 2013
07 Bře

 

CEVRO vydalo další publikaci z ediční řady Analýzy. Tentokrát na téma účasti žen na politickém životě.

CEVRO představilo nový dlouhodobý projekt Ženy a politika, jehož cílem je přispět k větší angažovanosti žen v politice. Rádi bychom ženám poskytli prostor, kde se budou moci připravovat pro vstup do politiky, zdokonalovat své dovednosti a zároveň bychom chtěli podpořit jejich odhodlání při vstupu do politické arény.

Věříme, že kvóty nepomohou k objevení kvalitních političek. Vzdělání je základem úspěchu a to platí stejně v politice, jako kdekoliv jinde.

Abychom měli dobrý základ pro náš projekt, připravili jsme publikaci, která monitoruje účast žen v politice ve světě i u nás. Publikace obsahuje řadu dat o tom, kde všude se využívá v politice pozitivní diskriminace žen a jaký to má vliv na účast žen na politickém dění, mapuje ženy v čele vlád v historii, obsahuje výčet žen, které kdy usedly na ministerské křeslo v ČR, postavení žen na kandidátkách českých stran a další informace.

Publikace Ženy a politika byla vydána ve spolupráci s členkou Výboru za práva žen a rovnost pohlaví Evropského parlamentu Andreou Češkovou a za podpory frakce Evropských konzervativců a reformistů.

Název: Ženy v politice
Autor: Andrea Češková a kol.
Vydavatel: CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie
ISSN: 1801-3767
počet stran: 55

Publikace je již rozebrána.

Část textu publikace byla doslovně převzata z brožury o.s. Fórum 50 % "Více žen do politiky? Samozřejmě! Ale jak?", konkrétně z textu Lukáše Pachty věnovanému kvótám. Tento zdroj není v publikaci uveden. Rovněž údaje v některých tabulkách byly převzaty z webových stránek Fóra 50 % bez přesného uvedení zdroje. Za neuvedení těchto citací se autorům omlouváme.