Petr Kolář, Jakub Kříž (eds.): Narovnání vztahu mezi církvemi a státem

07. března 2013
07 Bře

Vysoká škola CEVRO Institut vydává knihu k majetkovému vyrovnání církví se státem. Publikace vychází z příspěvků na konferenci "Narovnání vztahu mezi církvemi a státem: aktuální reflexe" v lednu 2008.

Sborník obsahuje příspěvky vystupujících, doplněný o další texty a přílohy.

Obsah:

Právní a ekonomické principy majetkového vyrovnání

Jindřiška Syllová: K výkladu čl. 16 Listiny základních práv a svobod

Antonín Hrdina: Církevní majetek - vlastnictví veřejné, nebo soukromé

František Zoulík: Zamyšlení nad vyrovnáním státu s církvemi

Petr Mach: Komentář k zákonu o majetkovém vyrovnání státu a církví

Martin Kupka: Makroekonomické náklady vládního návrhu majetkového vypořádání státu s církvemi


Majetkové vyrování: aktéři dohody

Jaromír Talíř: Základní principy navrhované úpravy

Eduard Janota: Rozpočtové aspekty navrhovaného řešení

Jan Graubner: Postoj katolické církve k věcnému záměru zákona

Pavel Černý: Postoj ekumenické rady církví k věcnému záměru zákona

Jaromír Jech: Blokační ustanovení a věcný záměr zákona z pohledu Svazu měst a obcí

Jakub Kříž: Postup zpracování návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi


Stanoviska politických reprezentací

Petr Gandalovič: Postoj ODS k navrhované úpravě

Jan Kasal: Splácení dluhu je v zájmu celé společnosti

Džamila Stehlíková: Étos dobré vůle nás spojoval


Přílohy

Posouzení povahy původního majetku církví a náboženských společností

Odborný posudek Masarykovy univerzity: K problematice vlastnictví katolické církve a restitucí církevního majetku

Odborný posudek Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty právnické

Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Usnesení Poslanecké sněmovny o přerušení a odročení projednání vládního návrhu zákona

Doplnění důvodové zprávy


O autorech:

JUDr. et. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
Prorektor vysoké školy CEVRO Institut, odborný konzultant Parlamentního institutu. Vystudoval politologii, práva a katolickou teologii na Karlově universitě v Praze a na Katolické universitě v Eichstättu. Specializuje se na obor ústavního a evropského práva.

Mgr. Jakub Kříž
Narodil se v roce 1981 v Jablonci nad Nisou, vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. Pracuje jako zástupce ředitelky odboru církví na Ministerstvu kultury ČR a působí na katedře ústavního práva Vysoké školy finanční a správní. Byl předsedou Mladých křesťanských demokratů.


Název: Narovnání vztahu mezi církvemi a státem
Autoři: Kolář, Petr - Kříž, Jakub (eds.)
Vydavatel: Vysoká škola CEVRO Institut
ISBN: 978-80-87125-08-3
Počet stran: 163
Cena: zdarma, platíte pouze poštovné a balné 49,- Kč


               Narovnání vztahu mezi církvemi a státem