Roman Cardal: Čtyři milníky politické filosofie: Ústava, Politika, Vladař, Leviatan

07. března 2013
07 Bře

Vysoká škola CEVRO Institut vydává již druhou publikaci politické filosofie dr. Cardala. V ediční řadě Učební texty a skripta tentokrát vychází publikace věnující se čtyřem zásadním textům politické filosofie od Platona, Aristotela, Machiavelliho a Hobbese.

Obsah publikace:

PLATÓNOVA ÚSTAVA
Jak číst Platóna
Platónův postoj k psané a ústně sdílené filosofii
Platónův vztah k politice
Ústava není běžný traktát politické filosofie
Požadavek spravedlnosti v lidském životě
První pokusy o vymezení spravedlnosti
O původu státu
Lidská moc a její hranice
Zásady pro výchovu strážců
Ústavní složky spravedlivé obce
Spravedlnost jednotlivého člověka
Přirozená rovnost mužů a žen
Politika a filosofie
Politika a dobro

ARISTOTELOVA POLITIKA
Širší souvislosti Aristotelova politického myšlení
Původ státu
Přirozené komponenty politického společenství
Kritika Platónových názorů
Rozdílné formy státního zřízení
Dobrý občan a dobrý člověk

MACHIAVELLIHO VLADAŘ
Principiální pozadí Machiavelliho myšlení
Zásady úspěšné vlády
Hodnota poselství Machiavelliho Vladaře

HOBBESŮV LEVIATAN
Teoretické předpoklady Hobbesovy teze
Věda o státu jako prostředek vykoupení člověka z jeho přirozeného stavu
Hodnocení Hobbesovy teorie státu a celkové shrnutí tématu

Název: Čtyři milníky politické filosofie: Ústava, Politika, Vladař, Leviatan
Autor: PhDr. Roman Cardal, Ph.D.
Vydavatel: vysoká škola CEVRO Institut
ISBN: 978-80-87125-06-9
Po
čet stran: 256

Cena včetně poštovného a balného: 179,- Kč

Cena při zakoupení v knihovně vysoké školy: 149,-Kč

Roman Cardal: Čtyři milníky politické filosofie