Lucie Buchtíková (Litomiská)

14. února 2013
14 Únor

 

Lucie Buchtíková (*1987) působí v CEVRO od roku 2008. Je koordinátorkou Liberálně-konzervativní akademie a projektovou manažerkou. Podílí se na organizaci mnoha školení pro středopravicové politiky v České republice a mezinárodních programů na podporu demokracie ve světě. 

Vystudovala obor Sociologie a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V současné době dokončuje na stejné fakultě magisterské studium v oboru Veřejná a sociální politika. Tam také působí jako externí cvičící úvodu do veřejné politiky. Jeden semestr strávila na Katedře politologie a správní vědy Univerzity v Kostnici (Německo).