Únor 2013

09. února 2013
09 Únor

9. února se konal další z přednáškových dnů Liberálně-konzervativní akademie. Dopolední část patřila Politickému marketingu. Marek Hlavica se věnoval tématu Public Relations ve vztahu k politice. Prostor však patřil také posluchačům LKA, ktěří měli možnost klást řadu dotazů a v závěrečné části si vyzkoušet přípravu prezidentské kampaně pro zadaného kandidáta.

Odpoledne pokračovalo Mezinárodními vztahy. Doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. z Masarykovy univerzity seznámila posluchače s vývojem Evropské unie i s jejím současným uspořádáním a jejími problémy.

Liberálně-konzervativní akademie očima posluchačů

Dnešní přednáškový den začal poněkud komorně, řady studentů, možná vlivem navrátivší se zimy, prořídly. Dopolední přednáška o Public Relations vtipně a svižně uvedla do problematiky ty, kteří se v oboru nepohybují, a těm, kteří v něm pracují, potvrdila několik neveselých skutečností malého českého mediálního rybníku. Studenti se se svými dotazy do prezentace aktivně zapojovali a hledali odpovědi na otázky o etické hranici skryté reklamy, vlivu vlastníků médií na jejich obsah, co s vysokým množstvím negativních zpráv, které na jedné straně zvyšují čtenost a na druhé podporují blbou náladu. Nereprezentativní vzorek české společnosti, který posluchači představovali, se nakonec s přednášejícím shodl na tom, že v médiích chtějí číst pozitivní zprávy a setkávat se raději s neutrální a pozitivní reklamou než tou negativní. Závěr dopoledne patřil praktickému cvičení, ve kterém tři volební týmy připravovaly obsah, strategii a formu prezidentské kampaně. Při prezentaci své práce se týmy dokázaly shodnout jen na tom, že čas vyhrazený na přípravu, byl nedostačující, v ostatních otázkách se studenti vžili do svých rolí, a s nasazením bránili před útoky týmu protikandidáta sdělení, na kterých stála jejich kampaň.

První část odpoledne patřila historickému exkurzu do dějin Evropské unie, během kterého zazněla důležitá fakta o krizi v Evropském společenství v 60. letech, Lucemburském kompromisu, a také znepokojivá čísla o množství unijních peněz, které stále polyká Společná zemědělská politika. Instituce Evropské unie byly na programu druhé části odpoledního bloku. Toto téma je z podstaty vývoje EU značně komplikované. Nelze se tedy divit, že ve chvíli, kdy byli posluchači upozorněni na to, že Rada Evropské unie, Rada Evropy a Evropská rada nejsou názvy téhož, ale tři různé věci, se v některých tvářích objevil výraz hluboké frustrace. Optimismus se ale brzy vrátil a nesouvisel nutně s končící přednáškou.

Tereza Tůmová