Září 2012

22. září 2012
22 Zář

V sobotu 22. září byl zahájen 10. ročník Liberálně-konzervativní akademie, do nějž nastoupilo 32 posluchačů různých profesí, různého věku a z různých koutů republiky. Pojí je však zájem rozšířit si znalosti a poznat nové lidi.

Nové posluchače ráno přivítal ředitel CEVRO Jiří Kozák. Již se stalo tradicí, že první přednáškový den na Liberálně-konzervativní akademii patří Komunikaci a veřejné prezentaci, díky čemuž mají posluchači příjemnou příležitost k vzájemnému představení. Lektoři PhDr. Jiří Frgal a Ing. Hana Svobodová posluchače velmi zaujali a provedli je celým dnem. Jejich přednáška se týkala základních poznatků o komunikaci. Posluchači obdrželi několik praktických tipů, které mohou hned vyzkoušet ve svém každodenním životě, a dozvěděli se také o různých komunikačních typech lidí.

Večer pokračoval v seznamovacím duchu. To když se všichni přesunuli do klubu v prostorách vysoké školy, aby mohli nové kontakty navazovat dále v neformálním duchu.

 

LKA očima posluchačů

 První přednáškový den Liberálně – konzervativní akademie byl v duchu komunikace a veřejné prezentace. Lektory byli PhDr. Jiří Frgal a Ing. Hana Svobodová. Hned po příchodu mě zaujalo několik publikací připravených pro každého posluchače. Ještě více po chvíli to, že autory jedné z knih jsou právě dnešní lektoři. Na začátek k nám promluvil ředitel CEVRO Jiří Kozák a projektová manažerka Liberálně – konzervativní akademie Lucie Litomiská s organizačními pokyny. Celkem krátce, ale výstižně. Poté již začal výklad. Lektoři se střídali ve výkladu a navzájem se vhodně doplňovali. Míra odbornosti používaných termínů a celého výkladu mi přišla velmi vhodná. Přednášku doplňovali o vlastní zkušenosti a odlehčující vsuvky, což na mě působilo příjemně a výklad mě zajímal. Zaujalo mě, že v relativně dlouhých blocích, cca hodinu a půl, dokázali naprosto udržet pozornost všech posluchačů. Po přestávce, kdy jsme mohli navázat první kontakt s jinými posluchači, jsme pokračovali představováním. Každý se měl představit ostatním a namalovat svůj „erb“. Po skončení každého představování byly otázky a následovalo hodnocení vystoupení. V tu chvíli mi došlo, že velká většina mých spoluposluchačů jsou velmi zajímaví lidé. Tento blok byl rozdělen obědem a pauzou. Ve chvíli, kdy se všichni představili, jsme začali dělat test na styly sociálních interakcí v komunikaci. Velký prostor dostalo vysvětlování jednotlivých sociálních interakcí. Ve výsledku mi vyšlo, co jsem předpokládal, a utvrdilo mě to v mém sebepoznání. Během celého dne byl maximální prostor pro dotazy a případné doplňující otázky na naše lektory. Po celou dobu jsem z nich měl příjemný pocit otevřenosti a ochoty. Konec prvního přednáškového dnu přišel asi v šest hodin odpoledne. Poté jsme se přesunuli do místního baru, kde jsme měli příležitost se všichni poznat nejen navzájem, ale i s některými zaměstnanci CEVRO. Celkově byl na Liberálně – konzervativní akademii první den příjemný. Dozvěděl jsem se nové informace, utvrdil se v některých názorech a poznal hodně milých a zajímavých lidí. Těším se na příští přednášku!

Stanislav Kozel