Duben 2012

14. dubna 2012
14 Dub

14. dubna se uskutečnil předposlední přednáškový blok Liberálně-konzervativní akademie 2011/ 2012. Na programu byla oblíbená přednáška dr. habil. Petra Robejška, který mluvil o mezinárodní politice a národních zájmech.

Po obědě pak následovala přednáška doc. JUDr. Vojtěcha Šimíčka, Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu. Ten seznámil posluchače LKA se základy ústavního práva.

 

Liberálně-konzervativní akademie očima posluchačů

Jako již tradičně jsme 14. dubna opět zhruba po měsíci zasedli do lavic, abychom načerpali něco z vědomostí v oblasti Mezinárodních vztahů a Práva.

Dopoledne zahájil pan doktor Petr Robejšek svou poutavou přednáškou, týkající se mezinárodních vztahů. Věnoval se zde převážně vysvětlení témat národních zájmů, politiky geopolitiky, globalizace obecně, Evropské unie a jiných.
Přednáška byla vedena formou neustále řízené diskuze na dané téma. Přenášející řadu z nás zaujal svým velice charismatickým projevem.

Po dobrém obědě pokračovala výuka přednáškou práva s panem docentem Vojtěchem Šimíčkem. Věnoval se zde, velice intenzivně, základům ústavního práva, jeho významu apod. Následovala diskuze na témata z oblasti soudnictví, která nás zajímala.

Celkově, pokud mohu za sebe hodnotit, opět velice příjemně strávená sobota.

                                                                                                         Michal Sněhota