Prosinec 2011

03. prosince 2011
03 Pro

V sobotu 3. 12. se uskutečnily poslední přednášky Liberálně-konzervativní akademie v roce 2011. Kalendářní rok uzavřely přednáškové bloky Práva a Politického marketingu.

Dopoledne seznámil posluchače především s fungováním evropského práva JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Závěr svého prostoru věnoval také základům správního práva, když se zabýval tématem obecních orgánů a střetu zájmů.

Odpoledne pak patřilo oblíbené přednášce z Politického marketingu v podání Ing. Marka Buchty, MBA. Ten seznámil posluchače se základními pojmy této disciplíny a především ji doplnil hojným počtem ukázek politických kampaní z celého světa.

Stalo se tradicí, že je poslední LKA před Vánoci zakončena malým vánočním večírkem. Ne jinak tomu bylo tentokrát, a tak měli posluchači možnost zůstat na půdě LKA o něco déle a užít si vánoční atmosféru trochu v předstihu. 

 

Liberálně-konzervativní akademie očima posluchačů

Nejen studium, ale i oslava Vánoc

V sobotu 3. 12. 2011 se v rámci Liberálně-konzervativní akademie uskutečnily další z pásma přednášek, které byly pro tentokrát zakončeny příjemným společným večerem pod hávem vánočního večírku.

V dopoledním bloku vzbudil prorektor Petr Kolář ve studujících zájem o evropské právo zejména informacemi a diskuzí o právních modelech, které v Evropě nalezneme. Věnoval se především systému Evropské unie a s ním spojeným přímým účinkem, přednostní aplikovatelnosti či vynutitelnosti právních norem. Nechyběla též zmínka o místních samosprávách a o hypotetické nekompatibilitě funkcí či povinnosti informovat o výdělečné činnosti veřejných funkcionářů.

Po obědě čekal studující blok otevírající jim obzory k politickému marketingu, které zprostředkoval Ing. Marek Buchta. Přednáška byla okořeněna nejedním předvolebním klipem a mnohými materiály, které užívaly politické strany v předvolebním boji po celém světě. Neopomenul zmínit pár vět o negativní kampani či o již velmi staré kandidatuře M. T. Cicerona na pozici římského konzula, jehož předvolební strategií byly tyto myšlenky: „Slíbit co nejvíce, obklopit se svými příznivci a upozornit na sexuální skandály protivníků.“

Závěr dne se nesl v duchu příjemné a vánoční atmosféry, kdy se během několika hodin studující, již mimo výuku, lépe poznali při neformálním posezení a diskuzi v atriu. Závěrem se všichni rozloučili s tím, že se těší, až se v lednu opět všichni, snad ve zdraví a o rok starší, opět potkají.

Josef Kaštil