Březen 2011

14. března 2011
14 Bře

Březnová Akademie patřila politickému marketingu a právu. Dopolední přednášku na téma Public Relations vedl interaktivní formou Marek Hlavica, specialista v této oblasti. A prostor dostali především posluchači, když sami ve skupinách pracovali na návrhu kapmaně.

Odpoledne na půdu LKA zavítal doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. , soudce Nejvyššího správního soudu. Posluchače seznámil se základy ústavního práva a diskutoval s nimi nad konkrétními příklady soudních rozhodnutí.

 

Liberálně-konzervativní akademie očima posluchačů

Nádherná sobota 5. 3. 2011 strávená v prostorách CEVRO Institutu byla názornou ukázkou toho, jak strávit svůj čas přínosným způsobem.
V dopoledním bloku, který vyplnila přednáška na téma Politický marketing lektora Marka Hlavici, jsme nejprve byli velmi přitažlivě seznámeni sami mezi sebou i s lektorem, abychom následně diskutovali o různých typech kampaní, vytváření značek a podobně (poznávat osobnosti podle jejich výroků bylo zábavné). Ve druhé části jsme, rozděleni do dvou skupin, prakticky tvořili základy, směry a cíle kampaně na zadané téma. Následná prezentace našich výsledků vzbudila živou diskuzi, což ostatně bylo i cílem.
Po již tradičně chutném a bohatém obědě následoval odpolední blok na téma „Ústavní právo“ v podání doc. JUDr. Vojtěcha Šimíčka, Ph.D.  Základy jsme probrali a věnovali se praktickým ukázkám práce jak Ústavního soudu, tak Nejvyššího správního soudu. Ačkoliv jsme si mysleli, že toto téma neskýtá mnoho příležitostí k diskuzi, průběh přednášky nás přesvědčil o opaku. A přednášející velmi obsáhle zodpověděl skoro všechny otázky.
K večeru, již příjemně unaveni, jsme se rozjeli do svých domovů s vědomím, že den byl stráven příjemně a hlavně užitečně.

Karel Nezveda