Únor 2011

14. února 2011
14 Únor

Na úvod únorové Akademie byli posluchači seznámeni s průběhem ukončení studia. Do konce března si vybírají téma a konzultanta pro psaní své závěrečné práce, kterou musí odevzdat do 15. května. Závěrečné testy a obhajoby se budou konat 4. června.

Sobotní dopoledne patřilo přednášce z ekonomie doc. JUDr. PhDr. Ilony Bažantové, CSc. Ta hovořila o fungování ekonomiky obecně, a pak např. o finanční a měnové politice.

Odpoledne následoval blok z mezinárodních vztahů. Doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. z brněnské Masarykovy univerzity přednášela na téma Evropská unie. Seznámila posluchače jak se strukturou Evropské unie, tak s vývojem evropské integrace a s proměnami fungování Evropské unie v poslední době.

 

 

Liberálně-konzervativní akademie očima posluchačů

Po úvodu, věnovanému organizačním informacím k ukončení studia na LKA vystoupila s přednáškou na téma Finanční, měnová a rozpočtová politika doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. z Právnické fakulty univerzity Karlovy v Praze.
Na začátku popsala fungování ekonomiky v tržním hospodářství, jež srovnávala s hospodářstvím centrálně plánovaným. Tržní hospodářství bývá na jednu stranu kritizováno, na druhou je zas označováno za doposud největší výdobytek lidstva, co se alespoň komerčních vztahů týče, a to díky jeho přirozenosti. Dovolím si zde parafrázovat jeden velmi výstižný výrok paní docentky, který do své přednášky zahrnula, a jenž si dle mého názoru zaslouží minimálně takovéto zaznamenání: „Dosažení co největšího zisku s co nejmenší námahou je lidská přirozenost – bez toho by lidstvo jako takové dávno vyhynulo. Proto třeba chodíme na nohách, místo toho, abychom lezli po kolenou. Je to totiž nejméně energeticky náročné. Nutit člověka, aby se choval jinak, je zkrátka nesmysl.“
Dále hovořila o fungování ekonomiky obecně, nebo také o finanční a měnové politice; o historii peněz, krytí měny apod.
Studenti si jistě také velice snadno zapamatují příjemným způsobem podané základní ekonomické poučky, jež by se daly bagatelizovat asi následujícím způsobem: „Nic není zadarmo“ a „Když je něčeho málo, bývá to drahé, naopak když je něčeho hodně, bývá to levné“.

Odpolední blok byl potom věnován Evropské unii v podání doc. PhDr. Markéty Pitrové, Ph.D. z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Seznámila nás s historií evropské integrace, pomohla nám proniknout do tajů poněkud spletitého labyrintu evropské byrokracie a poté nám přiblížila proměny fungování Evropské unie v poslední době. Zvláště přínosné byli jistě informace o změnách, jež ve struktuře EU přinesla Lisabonská reformní smlouva. Osobně například oceňuji podání informací, řekl bych až typicky eurorealistickým pohledem. Podobné přednášky totiž bývají často laděny poněkud eurofederalistickým tónem, díky tomuto odpoledni však někteří mohou mít i hodně podkladů pro kladení dotazu „Quo vadis, Europa?“

Vladimír Lajsek