Leden 2011

12. ledna 2011
12 Led

8. ledna se konal první přednáškový blok LKA v roce 2011. Dopoledne bylo věnováno právu. Přednášku o evropském a národním právu měl prorektor CEVRO Institutu JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

Druhou lednovou přednášku vedl také prorektor CEVRO Institutu, tentokrát však Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. Jeho tématem byly vládní systémy v demokracii. V závěru přednášky pak představil posluchačům představil politický systém v České republice.

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Lednová přednáška z práva  
   Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.  Vládní systémy v demkracii