Prosinec 2010

13. prosince 2010
13 Pro

4. prosince se naposledy v roce 2010 sešli posluchači 8. ročníku LKA. Prosincová dopolední přednáška se věnovala ekonomii. Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D., rektor vysoké školy CEVRO Institut a odborný garant ekonomie na LKA, poutavě přednášel na téma "Ekonomická analýza politiky".

Po obědě následovala přednáška doc. PhDr. Víta Hlouška, Ph.D. z oblasti mezinárodních vztahů. Konkrétně byla zaměřena na mezinárodní systém. Také tato přednáška se setkala u posluchačů s velkým úspěchem.

Protože se jednalo o poslední setkání posluchačů v tomto roce a zároveň poslední setkání před Vánocemi, konalo se na závěr dne "vánoční posezení" se zpěvem koled.

 Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.  Přednáška  
   Doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.  Mezinárodní vztahy