Listopad 2010

15. listopadu 2010
15 List

Listopadová akademie pokračovala přednáškami z politického marketingu a práva.

Politický marketing bývá mezi našimi posluchači oblíbený díky velkému množství ukázek zahraničních volebních kampaní. Ty nechyběly ani v letošní přednášce Ing. Marka Buchty, MBA, který tuto praktickou část přednášky doplnil i trochou marketingové teorie.

Po obědě následovala přednáška doc. JUDr. Aleny Mackové, Dr., která se věnovala systému ochrany práv ČR. Posluchače zaujalo její poutavé vyprávění i závěrečná diskuse.

 

Liberálně-konzervativní akademie očima posluchačů

Krásná slunná sobota, kterou jsme strávili v prostorách CEVRO Institutu, byla v dopoledním bloku věnována Politickému marketingu. Ten nám přiblížil Ing. Marek Buchta M.B.A. Historie vzniku a vývoje tohoto nového odvětví marketingu spolu s praktickým příkladem z blízké minulosti a z reálné současnosti nás plně zaujal. Konkrétní příklady marketingových procesů jednotlivých politických stran z celého světa ( ba i z domova) a vyhodnocení výsledků těchto procesů, byly v dopoledním bloku komplexním pohledem na celkový vývoj tohoto nového odvětví. Budoucnost úspěchu politických stran je ve značné míře na této disciplíně závislá.

Odpolední část přednášky byla zaměřena na právo.
V tomto uceleném bloku  nám přednášející doc. JUDr. Alena Macková, Dr. předložila výklad od  obecných pojmů, vzniku práva v lidské společnosti, přes jednotlivé disciplíny  práva a proces uplatňování práva ve společnosti od jeho prvního podnětu až ke konečnému rozhodnutí. Komplexnost celého odpoledního bloku doplnil výklad justičního systému naší republiky včetně informací o vazbách na ostatní země ne jen EU.

Ing. Helena Váňová