Říjen 2010

18. října 2010
18 Řij

V sobotu 9. října se opět sešli posluchači letošního ročníku LKA. Na programu byly předměty Ekonomie a Politologie.

Den začal přednáškou Ing. Jaroslavy Kypetové, Ph.D. na téma "Daňová teorie a praxe".  Seznámila tedy posluchače jak s vývojem daňové teorie, tak s vývojem daňové politiky a její současnou podobou v České republice.

Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D.  Přednáška z ekonomie  Daňová teorie a praxe

Po obědě přednášel Prof. Dr. Miroslav Novák "Úvod do politologie". Představil posluchačům předmět studia této vědy a hovořil o vztahu politologie k jiným vědním oborům.

 

 Prof. Dr. Miroslav Novák, Ph.D.  Přednáška z politologie  Úvod do politologie

Liberálně-konzervativní akademie očima posluchačů

Denisa Budilová:

V úvodu října jsme se my, posluchači Liberálně-konzervativní akademie (LKA) sešli už podruhé, tentokrát abychom pronikli do problematiky daní a daňových systémů a absolvovali exkurz do oblasti politologie.
Dopolední přednáškový blok jsme věnovali spolu s paní Ing. Jaroslavou Kypetovou, Ph.D. daním. Kdo čekal, že ze semináře odejde s jediným obecně správným řešením této problematiky, musel být nutně zklamán. Ing. Kypetová nám v rámci semináře s názvem "Daňová teorie a praxe" vysvětlila (a názorně doložila na rozličných grafech), že řešení daňového zatížení obyvatel v podstatě nemůže mít jednoduché a zároveň uspokojivé, tím spíše ne obecně přijatelné, řešení. Zdůraznila, že všechna opatření v této oblasti mají svá pro a proti. Když už se nám podařilo dospět k řešení jednotlivé daňové oblasti, ukázalo se, že se jedná o řešení zdánlivé, které může nakonec v praxi přinést pro státní pokladnu opačný efekt. Ve druhé polovině hodiny jsme se věnovali daňové politice České republiky. V průběhu přednášky a zejména v jejím závěru se pak rozpoutala živá diskuse, která byla díky věcným poznámkám Ing. Kypetové velmi přínosnou.
Posilněné dobrým obědem nás čekal přednáškový blok politologie. Prof. Dr. Miroslav Novák sofistikovanou formou pohovořil o postavení politické vědy v soustavě vědních oborů obecně, zpracoval i krátký historický exkurz do této vědní disciplíny. Možná i proto, že se od posluchačů LKA neočekává, že se touží státi politology – profesionály, byla přednáška zaměřena zejména na základní otázky týkající se politologie. Pan Prof. Novák nezapomněl přednášku prokládat ani humornými průpovídkami, které odlehčily atmosféru zahušťující se místy až filozofickými problémy, kterými se politologie zabývá. Zejména téma moci, kterým jsme se zabývali detailněji, vyvolalo řadu otázek, na které různí politologové z Česka i zahraničí dávají mnohdy naprosto rozporné odpovědi.
V dobrém rozmaru, možná jen trochu unaveni po celodenním přísunu nových informací, jsme se rozcházeli po druhém z kurzů LKA. Doufám, že budu mluvit za většinu účastníků, když dodám – a těšili se na ten další, listopadový.