Září 2010

20. září 2010
20 Zář

V sobotu 18. září byl zahájen již 8. ročník Liberálně-konzervativní akademie.

 

Ráno přivítal nové posluchače ředitel CEVRO, Jiří Kozák, a poté promluvil ředitel pražské pobočky Konrad-Adenauer-Stiftung, Hubert Gehring. Úvodní přednáška letošní Akademie se tak nesla v duchu mezinárodních vztahů. Pan Gehring ve svém vystoupení představil činnost nadace Konrada Adenauera a pohovořil o aktuálních česko-německých vztazích, ale také o příležitostech pro rozvoj spolupráce mezi středoevropskými státy a Německem.

Odpoledne následovala přednáška o komunikaci a veřejné prezentaci PhDr. Jiřího Frgala a Ing. Hany Svobodové, v níž si posluchači hned v úvodu své prezentační dovednosti prakticky vyzkoušeli, když měli za úkol představit se. Přednáška pokračovala vyváženou mírou teorie a praxe komunikace.

V seznamování pak mohli noví studenti pokračovat na večírku u příležitosti zahájení LKA.

 

Liberálně-konzervativní akademie očima posluchačů

Jak probíhalo zahájení Akademie v očích posluchačů, se můžete dočíst v článku Mgr. Terezy Bílkové:

Uprostřed babího léta, během prosluněné zářijové soboty, se do posledního místa zaplnila učebna v krásných prostorách CEVRO. Sešli se zde v rámci úvodního semináře studenti CEVRO – Liberálně konzervativní akademie („LKA“), ročník 2010 / 2011.

V prvním přednáškovém bloku, který byl věnován problematice aktuálních česko – německých vztahů, přednášející, Dr. Hubert Gehring, představitel Nadace Konrada Adenauera (Konrad-Adenauer-Stiftung) nejprve představil posluchačům LKA tuto nadaci a její vize a cíle. Posléze pokračoval v přátelském duchu seminář o této problematice, která doposud jak na české, tak na německé straně vyvolává v části obyvatelstva silné emoce. Dr. Gehring nicméně komentoval současné česko – německé vztahy jako velmi dobré.

Další seminářové bloky byly věnovány tématu Komunikace a veřejná prezentace. S vervou se vedení semináře ujali PhDr. Jiří Frgal a Ing. Hana Svobodová. V prvním komunikačním semináři se posluchači nejprve dozvěděli podstatné aspekty prezentace vlastní osoby a posléze načerpané poznatky prakticky aplikovali v rámci veřejného představení. Takto jsme se vzájemně mnohem lépe poznali a zároveň jsme si uvědomili, co je pro veřejný projev velmi důležité a na co je nutné si dávat pozor. Zdánlivě triviální věc, jako je představení své osoby, tak pro nás, účastníky LKA dostalo nový rozměr.

Po chutném obědě v atriu Měšťanské besedy pak komunikační semináře pokračovaly tématikou verbální a neverbální komunikace a jejich aspektů. PhDr. Frgal a Ing. Svobodová vysvětlovali dychtivým posluchačům vše podstatné o jednotlivých druzích komunikace a situacích, kde jsou jednotlivé prvky tu více, tu méně akcentovány. Dozvěděli jsme se, co je nutné mít neustále ne zřeteli, pokud chceme zaujmout svým projevem a získat důvěru auditoria. Následně došlo také na upřesňující dotazy a praktické ukázky právě probraného. Následoval test osobní interakce, kde zodpovězením sady otázek a jejich vyhodnocením získal každý jednotlivý účastník semináře velmi konkrétní představu o tom, jaká je v převažující rovině jeho osobnost a jaká je v této souvislosti jeho interakce. Zároveň jsme se tak dozvěděli, s jakými typy osobností se můžeme v pracovním i osobním kontaktu setkat, jaké jsou jejich rysy a jaký druh jednání je tedy vhodné zvolit, abychom docílili úspěchu v jednání.

Seminář byl veden velmi zajímavou formou, přednášející dokázali posluchače dokonale vtáhnout do dění. Shodli jsme se s ostatními účastníky, že přednášející byli vynikající a semináře velmi přínosné. Rovněž organizace byla velmi profesionální. Po skončení semináře následoval seznamovací večírek v atriu Měšťanské besedy, kde se účastníci lépe poznali a navázali zajímavé kontakty. Všichni se už těšíme na další semináře Liberálně konzervativní akademie.