Leden 2010

25. ledna 2010
25 Led

Přes ne zcela příznivé počasí se sešli posluchači LKA v téměř kompletním složení i v novém roce. Průběh první akademie v roce 2010 popsal Jaromír Vanžura:

Podobně jako v předchozích měsících jsme se my, posluchači LKA, sešli opět v sobotu, uprostřed ledna, k dalšímu poutavému bloku přednášek.

V dopolední části nás pan Marek Hlavica v rámci tématu „Politický marketing“  zasvěcoval do základních principů prezentace politických idejí. Seznámili jsme se s odlišností mezi komerčním a politickým marketingem stejně jako jejich shodnými rysy. Dozvěděli jsme se mnohé z toho, co je nezbytné k úspěšnému oslovení našich spoluobčanů při politické činnosti. Poznali jsme strukturu provedení úspěšné volební či jiné politické kampaně. Uvědomili jsme si rizika a možné chyby, které se v politickém boji mohou objevit a které se v reálném politickém životě skutečně vyskytují. Po přestávce jsme si pak prakticky a na konkrétním příkladu vyzkoušeli návrh plánování kroků, které by neměly chybět při přípravě a realizaci kampaně.

Po dobrém obědě následovalo téma „Evropská unie: vývoj a současnost“ v rámci předmětu „Mezinárodní vztahy“. Přednášející doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D s úžasnou kombinací vynikajících znalostí i osobité kritičnosti udržela celé odpoledne pozornost líčením postupného vzniku a vývoje institucionálních struktur v rámci Evropy. Seznámili jsme se tak s etapami vývoje od prvních organizací pro evropskou spolupráci, přes Evropské hospodářské společenství až po dnešní podobu Evropské unie. Přednášející nám ve snadno pochopitelném výkladu nastínila Evropskou unii v celé své komplexnosti, rozporuplné jednotě i sjednocující různorodosti.  

Obě přednášky tak i tentokrát dosáhly vynikající úroveň a přinesly výbornou hodnotu informací, což je v LKA doposud standardem.