Listopad 2009

29. listopadu 2009
29 List

Listopadové sobotní dopoledne na LKA patřilo doc. JUDr. Aleně Mackové, Dr. a její přednášce na téma „Systém ochrany práv v ČR“. Ta podle hodnocení posluchačů patřila dosud k nejpoutavějším a nejpřínosnějším přednáškám na letošním akademii.

Odpolední blok byl věnován mezinárodním vztahům, a sice v podání doc. PhDr. Víta Hlouška, Ph.D. Posluchači byli seznámeni se základními pojmy z oboru mezinárodních vztahů, dále se hovořilo o mezinárodních systémech, zejména o mezinárodním systému Studené války.