Říjen 2009

16. listopadu 2009
16 List

V říjnu se konal druhý přednáškový blok Liberálně-konzervativní akademie 2009/2010. V jeho rámci vyslechli posluchači úvodní přednášku z ekonomie od rektora CEVRO Institutu, prof. Josefa Šímy. Odpolední část pak byla věnována úvodu do politologie v podání prof. Dr. Miroslava Nováka.