Září 2009

23. září 2009
23 Zář

V sobotu 19. září byl zahájen sedmý ročník Liberálně-konzervativní akademie. S úvodním slovem vystoupil ředitel CEVRO Jiří Kozák, který účastníky přivítal a popřál mnoho úspěchů ve studiu. Koordinátorka LKA Lucie Litomiská pak posluchače seznámila s organizačními záležitostmi, které je budou provázet celým akademickým rokem.

První semináře LKA byly věnovány komunikaci a veřejné prezentaci. Přednášku a hlavně praktický nácvik vedl dr. Jiří Frgal se svojí kolegyní ing. Hanou Svobodovou.

Na ukončení prvního dne byl pro účastníky připraven seznamovací večírek.

Zahájení LKA, Lucie Litomiská   Komunikace a veřejná prezentace, PhDr. Jiří Frgal
  Veřejná prezentace v praxi  
 Zahajovací večírek 7. ročníku Liberálně-konzervativní akademie   Zahajovací večírek 7. ročníku Liberálně-konzervativní akademie