Listopad 2008

29. října 2008
29 Řij

1. listopadu 2008

Druhá akademie navázala  přednáškami z politologie a práva.

Doc. Judr. Alena Macková, Ph.D. - právo

  • systém ochrany práv v ČR
  • soukromé a veřejné právoDocentka Alena Macková diskutuje se studenty

Prof. Dr. Miroslav Novák - politologie

  • základy politologie
  • problémy moderní demokracie

 

29. listopadu 2008

Prof. Josef Šíma přednáší na akademii ekonomiiEkonomie - Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.

  • tržní systém a jeho fungování

 

 

Politický marketing - Marek BuchtaPolitický marketing - Ing. Marek Buchta, MBA

  • marketingové metody
  • marketingové řízení politických stran
  • marketingová komunikace