Pátý ročník Liberálně-konzervativní akademie

28. dubna 2008
28 Dub

Pátý ročník LKA byl zahájen tradičním dvoudenním přednáškovým blokem v sobotu 13. a neděli 14. října 2007. Na pořadu byly první přednášky z politického marketingu, komunikace a veřejné prezentace a práva, v listopadu na ně navázaly úvodní přednášky z politologie a ekonomie.V prosinci jsme mohli slyšet lekce z mezinárodních vztahů a práva, v lednu další tematickou oblast týkající se problematiky mezinárodních vztahů a ekonomie. Nejbližší blok LKA se uskuteční v sobotu 9. února. Na progaramu jsou přednášky z  politického marketingu a závěrečná tematická oblast z ekonomie.

Časové schéma LKA 2007/2008:

čas    předmět 
09.00 - 10.45    1. hodina prvního předmětu 
11.05 - 12.50    2. hodina prvního předmětu 
12.50 - 13.50     Oběd
13.50 - 15.35   1. hodina druhého předmětu 
15.55 - 17.40    2. hodina druhého předmětu 

Liberálně-konzervativní akademie se koná díky tradiční podpoře Nadace Konrada Adenauera.

 

Nový ročníl LKA zahájil ředitel CEVRO Ladislav Mrklas (vlevo)Harmonogram LKA 2007/2008

13.-14. říjen 2007

 • Politický marketing - Ing. Marek Buchta
 • Komunikace a veřejná prezentace - PhDr. Jiří Frgal
 • Právo - Doc. JUDr. Alena Macková, Dr.

Politologie - Prof. Dr. Miroslav Novák, rektor CEVRO Institutu10. listopad 2007

 • Ekonomie - Doc. Ing. Josef Šíma, Ph. D.
 • Politologie - Prof. Dr. Miroslav Novák

 

8. prosinec 2007

 • Mezinárodní vztahy - PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
 • Právo - JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

 

 

Mezinárodní vztahy - PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D., Katedra mezinárodních vztahů Fakulty sociálních studií - Evropská unie, mezinárodní organizace12. leden 2008

 • Ekonomie - ing. Petr Mach, Ph.D.
 • Mezinárodní vztahy - doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

 

9. únor 2008

 • Ilona Bažantová - ekonomieEkonomie - doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
 • Politický marketing - ing. Jan Šafrata


8. březen 2008Mgr.Ladislav Mrklas

 • Politologie - Mgr. Ladislav Mrklas
 • Právo - doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. 


12. - 13. duben 2008 
 Petr Robejšek při přednášce o protiraketovém štítu

 • Mezinárodní vztahy - doc. Petr Robejšek
 • Komunikace a veřejná prezentace - PhDr. Jiří Frgal
10. květen 2008

 • Politologie - PhDr. Petr Sokol
 • Politický marketing - Mgr. Ivan Jemelka