LKA Olomouc - březen

11. března 2006
11 Bře

V Olomouci je v březnu na programu ekonomie a poslední kurs politického marketingu

Dopolední blok - 9.00 - 12.15hod.
Ekonomie - Doc. Ing. Jiří Schwarz, děkan VŠE Praha

Odpolední blok - 13.00 - 18.00hod.
Politický marketing - Ing. Jan Šafrata