LKA Praha - leden

11. ledna 2006
11 Led

Liberálně-konzervativní akademie měla v lednu na programu závěrečné semináře z kursů Komunikace a veřejná prezentace a přednášku na téma vztay s médii.

9.00 - 12.00
PR a Vztah politiků s médii, přednášel novinář a bývalý tiskový mluvčí prezidenta republiky Tomáš Klvaňa, Ph.D.

13.00 - 18.00
prezentační a komunikační techniky, vedl PhDr. Jiří Frgal a Ing. Hana Svobodová.