Absolventi Liberárně-konzervativní akademie 2005/2006 - 3. ročník

12. července 2006
12 Červ

Olomouc

Absolventi olomoucké větve LKA 2005/2006

Seznam absolventů v Olomouci:

 

Adamíková Petra 

 Mička Jan

 Bradová Jiřina

 Nováková Alena

 Fritscherová Jarmila

 Pažourková Magdalena

 Hanáková Marcela

 Helena Ruszová

 Horák Pavel

 Řezáčová Karla

Hrubý Jaroslav

Smékalová Vendula 

Kalová Ilona

Staníčková Blanka

Knapík Dalibor

Svoják Igor

 Krejčí Milada

Šťastný Stanislav

 Kropáč Ivo

Šustr Ladislav

 Kulíšek Jakub

Žouželková Martina

 Loukotka Marek

 

Praha

Absolventi pražské větve LKA 2005/2006

Seznam absolventů v Praze:

 

Bartoňová Jana

Kubíková Marie

 Bláha Jiří

 Lacinová Jana

 Bolcek Martin

 Legutko Miroslav

 Decker Jan

 Nechvátal Antonín

 Dědina Jan

 Nožička Martin

 Dekojová Olga

 Polanecký Michal

 Dluhošová Hana

 Prinzová Lucie

 Dvořáková Martina

 Rázková Daniela

 Hanáček Josef

 Razskazov Jiří

 Hinthausová Alena

 Ringler Hynek

 Hulák Jaroslav

 Thiemelová Alice

 Jungwirthová Marianna

 Vaňková Michala

 Kašpar Ladislav

 Veselá Eva

 Kodetová Soňa

 Vomastek Jaroslav

 Kopáček Martin

 Wijas Dalibor

 Korábová Monika

 Židek Petr