Poučení o ochraně osobních údajů

Obecná ustanovení

Odesláním údajů souhlasí účastník se zařazením všech jim vyplněných osobních údajů, popř. zaslaných podobizen (dále jen údaje) do databáze CEVRO, o.s., jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Účastník rovněž uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnost

CEVRO, z.s. bude uchovávat Vaše data bezpečně a tudíž příjme veškerá preventivní opatření k ochraně Vašich údajů proti jejich ztrátě, zneužití nebo změnám.

Kontaktní osoba pro Vaše dotazy a přání

Kdykoli můžete požádat o vymazání Vašich údajů. Rovněž máte právo kdykoli odvolat Váš souhlas s užitím nebo zpracováním Vašich osobních údajů s účinností do budoucna. V těchto případech, anebo pokud máte jakékoli jiná přání v souvislosti s Vašimi osobními údaji, odešlete prosím email na info@cevro.cz anebo dopis na adresu CEVRO, z.s. Jungmannova 29/19, 110 00  Praha 1, Česká Republika