CEVRO 8-9/2008

Kapitoly čísla:
Petr Sokol
Petr Sokol
Jaroslav Zvěřina
redakce
Eva Dobrovolná, Vratislav Havlík, Michal Kvasnička
Vítězslav Vavroušek
Jan Zahradil