CEVRO 8-9/2009

Kapitoly čísla:
Petr Sokol
Petr Sokol
Jiří Vambera
Miroslava Němcová
Jiří Kozák
Pavel Drobil