Garanti a lektoři

Jména odborných garantů a lektorů jsou zárukou nejvyšší kvality

 

Ekonomie

prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D. (odborný garant)
doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D.

Mezinárodní vztahy

Tomáš Pojar, M.A. (odborný garant)
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Politologie

Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. (odborný garant)
PhDr. Petr Sokol
PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.

Politický marketing

Ing. Marek Buchta, MBA (odborný garant)
Mgr. Tatiana Wartuschová
Mgr. Marek Hlavica

Právo

doc. JUDr. Alena Macková,Ph.D. (odborná garantka)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

Komunikace a veřejná prezentace

PhDr. Jiří Frgal (odborný garant)
Ing. Bc. Hana Svobodová