Garanti a lektoři

Jména odborných garantů a lektorů jsou zárukou nejvyšší kvality

Přednáška Ekonomie - Prof. Ing. Robert Holman, DrSc.

Ekonomie

prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D. (odborný garant)
doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D.

Mezinárodní vztahy

Tomáš Pojar, M.A. (odborný garant)
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.


Mezinárodní vztahy - PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Politologie

prof. Dr. Miroslav Novák (odborný garant)
PhDr. Petr Sokol
Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.

PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.

Přednáška politického marketingu Ing. Marka Buchty

Politický marketing

Ing. Marek Buchta, MBA (odborný garant)
Mgr. Tatiana Wartuschová
Marek Hlavica

Právo

doc. JUDr. Alena Macková,Ph.D. (odborná garantka)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

Veřejná prezentace - PhDr. Jiří Frgal

Komunikace a veřejná prezentace

PhDr. Jiří Frgal (odborný garant)
Ing. Bc. Hana Svobodová