Hospodářská politika - nový bakalářský obor na CEVRO Institutu

09. května 2012
09 Kvě
www.cevroinstitut.cz
S potěšením si Vám dovolujeme oznámit, že naše vysoká škola CEVRO Institut získala akreditaci bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa, obor Hospodářská politika.

Garantem programu a oboru je Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D., jinak též rektor CEVRO Institutu. Výuka tohoto bakalářského oboru bude zahájena již v akademickém roce 2012/13. Na výuce se budou podílet především přední odborníci z Katedry ekonomie a managamentu, dílčím způsobem pak i další vyučující z ostatních kateder.


Hlavní přednosti oboru Hospodářská politika na CEVRO Institutu:

  • široké uplatnění v soukromém i veřejném sektoru
  • porozumění moderním přístupům v hospodářském politice
  • unikátní kombinace praktických a teoretických znalostí z ekonomie, práva a politologie
  • tým elitních pedagogů, renomovaných profesorů i expertů z praxe
  • pestrá nabídka volitelných kurzů a specializací
  • spolupráce s firmami, institucemi veřejné správy i partnerskými školami
  • zahraniční přednášející, známé osobnosti z hospodářské sféry a businessu

Bližší informace získáte u prorektora vysoké školy CEVRO Institut Dr. Ladislava Mrklase (email: ladislav.mrklas@vsci.cz, tel.: 221 506 725).


Rozhodnutí o udělení akreditace

Zápis ze zasedání Akreditační komise (č. 02–12, 2. – 4. dubna 2012)