Eurorealistický večer

29. dubna 2012
29 Dub

Setkání při 10. výročí vydání Manifestu českého eurorealismu

Jiří Kozák, ředitel CEVRO

Dne 20. března 2011 se konal v Měšťanské besedě Eurorealistický večer k 10. výročí vydání Manifestu českého eurorealismu, jehož cílem bylo „střízlivě“ přispět do diskuse před vstupem ČR do EU. U příležitosti výročí byla vydána také publikace 10 let Manifestu českého eurorealismu. Slavnostní večer uspořádalo CEVRO společně s předsedou Skupiny Evropských konzervatistů a reformistů Janem Zahradilem, který se ujal role moderátora celého večera.

V úvodní části večera vystoupil prof. Miroslav Novák s příspěvkem o postojích Václava Klause k EU. Prof. Miloslav Bednář, jeden z tvůrců Manifestu, pohovořil o jeho vzniku a zamyslel se nad vývojem a současným stavem evropské integrace. Vzácným hostem večera byl také prof. Marek Migalski z polské univerzity v Katovicích, který srovnal postoje polského a českého národa k evropské integraci a diskusi politických stran v obou státech při vstupu do EU. Příspěvky všech hostů byly velmi inspirativní, což se projevilo v následné živé diskusi.