CEVRO v roce 2011

29. dubna 2012
29 Dub

Další rok plný aktivit

 

Jiří Kozák, ředitel CEVRO

 

Občanské sdružení CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie v roce 2011 pokračovalo ve své činnosti a podílelo se na mnoha významných projektech jak na národní a regionální úrovni, tak na mezinárodní.

Již druhým rokem se CEVRO zúčastnilo projektu Rising Stars, který se konal na přelomu srpna a září. Přivítali jsme představitele demokratických sil z Barmy, Bolívie, Jižního Súdánu, Ruska, Běloruska a Zimbabwe, kteří absolvovali mnoho seminářů a praktických exkurzí. Mimo jiné navštívili Ústav pro studium totalitních režimů, kancelář bývalého prezidenta Václava Havla za účasti výkonného ředitele Fóra 2000 a bývalého poradce Václava Havla Oldřicha Černého. Také se setkali např. s primátorem města Plzně Martinem Baxou. V rámci projektu CEVRO vytvořilo a administruje uzavřený web www.rising-stars.cz, který slouží k výměně zkušeností demokratických sil po celém světě.

Dalšího mezinárodního projektu se CEVRO účastnilo ve spolupráci s European Network of Political Foundations, kanceláří Konrad Adenauer Stiftung v Bruselu a Evropskou komisí (EK). Jednalo se o projekt věnovaný rozšíření EU o země západního Balkánu (PRINCE), kterého se v Praze zúčastnil i komisař EK pro rozšiřování Štefan Füle a v rámci něhož v režii CEVRO vzniklo i oficiální video, které se promítá v osmi evropských státech. Projekt byl úspěšně ukončen v září 2011. V lednu 2012 bude v sedmi státech EU zahájeno jeho pokračování, jehož stěžejní částí bude elektronické vzdělávání, které podnítilo a bude realizovat opět CEVRO.

Osmým ročníkem také pokračovala Liberálně-konzervativní akademie, ze které v červnu vyšlo patnáct nových úspěšných absolventů. V září pak do devátého ročníku nastoupilo třicet čtyři posluchačů vybraných z více než dvojnásobného počtu uchazečů. Nově byly zahájeny semináře pro absolventy dřívějších ročníků – tzv. Liberálně-konzervativní akademie II. Ta je jednodenní a v roce 2011 se konala v červnu a prosinci.

CEVRO se dále prezentovalo každý měsíc v médiích, celkem čtyřicettřikrát. Byl vydán jeden kalendář a jedna publikace. Ta vyšla i v elektronické verzi pro elektronické čtečky a tablety, a stala se tak první e-publikací politických nadací vůbec.

CEVRO v roce 2011 pokračovalo i v dlouhodobém projektu Ženy a politika. Nejen v rámci něj uspořádalo devět konferencí a seminářů. Pracovníci CEVRO se podíleli i na organizaci akcí, které pořádala dceřiná vysoká škola CEVRO Institut.

V lednu 2011 CEVRO začalo každý týden publikovat Týden v české politice, což je jednostránkový přehled o dění v české politice. Ten je ke stažení na webu CEVRO, stejně tak jako deset Čtrnáctideníků publikovaných v roce 2011. Dále vyšlo speciální číslo CEVRO Revue věnované dvaceti letům existence ODS.

CEVRO prezentuje svou práci také prostřednictvím sociálních sítí, jako je Facebook a Google+. Tyto stránky navštívilo za půl roku přes dvanáct tisíc lidí. Dále na Facebooku propaguje naší činnost figurka CEVROň, která navštívila celkem třináct zemí a její vzdělávací profil byl otevřen téměř pěttisíckrát.

CEVRO se tradičně zúčastnilo kongresu ODS, pro který připravilo speciální analýzu ODS a vláda očima veřejnosti, která obsahovala například analýzu komunikační strategie ODS ve vládě a vlády samotné.

Ředitel CEVRO Jiří Kozák a předseda správní rady Ivan Langer se podíleli na přípravě Koncepce vzdělávání členů ODS, která byla předložena na Odborné komisi ODS pro vnitřní fungování ODS a která by se měla stát oficiálním vzdělávacím dokumentem ODS. Z podnětu CEVRO vydala ODS první publikaci Průvodce člena Občanské demokratické strany.

V roce 2011 v CEVRO Institutu proběhly první promoce absolventů magisterského studia, otevřel se nový studijní program Sociologie a nový obor v rámci Právní specializace Právo v obchodních vztazích. CEVRO Institut se také zapojil prvním ročníkem do programu Erasmus. Dále vznikl nový studentský projekt Staň se na týden vysokoškolákem, který dává možnost středoškolským studentům vyzkoušet si studium v CEVRO Institutu. Novým studentským projektem je Prodívání, v jehož rámci jsou promítány filmové dokumenty o lidských právech. Třetím ročníkem pokračovala Studentská konference na téma reformy. Samozřejmě dalším ročníkem pokračoval filmový seminář.

 

o cevro 1

Představitelé demokratických sil z Barmy, Bolívie, Jižního Súdánu, Ruska, Běloruska a Zimbabwe při navštěvě Ústavu pro studium totalitních režimů