Úvodník

29. dubna 2012
29 Dub

Vážení čtenáři

Petr Sokol, šéfredaktor CEVRO Revue


Připravili jsme pro Vás další letošní speciální vydání časopisu CEVRO Revue, které tentokrát dostalo podobu monotematického čísla zaměřeného na problematiku evropských fondů.
Vydání tohoto číslo našeho časopisu umožnila podpora poslance Evropského parlamentu pana Oldřicha Vlasáka a samozřejmě také podpora frakce Evropských konzervativců a reformistů (EKR) v Evropském parlamentu. Osoba Oldřicha Vlasáka není s tímto číslem samozřejmě spojena náhodou, protože tento evropský poslanec a dřívější dlouholetý předseda Svazu měst a obcí se právě problematice evropských fondů dlouhodobě věnuje a patří mezi největší odborníky na tuto oblast na české politické scéně. Oldřichu Vlasákovi jsme proto také položili v rámci exkluzivního rozhovoru několik dotazů na toto téma a zároveň přinášíme jeho původní text.
Evropské fondy a jejich čerpání v České republice se nyní opět stává velmi aktuálním, protože se blíží začátek nového sedmiletého programovacího období, v němž bude celá oblast evropských fondů nově nastavena. Vzhledem k výši prostředků, které z nich plynou do České republiky, patří tato otázka ke klíčovým problémům dnešní české politiky.
Problematice evropských fondů je věnována i grafická příloha. Ani tradiční test nevybočuje ze zaměření tohoto čísla, a proto ověří Vaše znalosti velmi spletitých zákoutí čerpání evropských fondů v České republice.
„Evropskou“ část časopisu doplňuje rekapitulace aktivit sdružení CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie v roce 2011 a část věnovaná zajímavostem v zahraniční politice. Nabízíme Vám texty o dánských volbách, o levicovém pokusu změnit islandskou ústavu, o posledním nepříliš povedeném kousku bývalého kalifornského guvernéra Arnolda Schwarzeneggera a v neposlední řadě článek o volbách a referendu na Novém Zélandu. Místo tradičního Měsíce české pravice jsme na závěr roku zařadili „Rok zahraniční pravice“, který shrnuje nejdůležitější události v rámci klíčových pravicových stran v Evropě i ve světě za rok 2011.

Příjemné čtení!