Letní akademie moderní politiky a práva 2012

15. března 2012
15 Bře
Vysoká škola CEVRO Institut

Ve dnech 20. - 24. srpna 2012 uspořádá vysoká škola CEVRO Institut již V. ročník oblíbeného vzdělávacího projektu určeného studentům a čerstvým absolventům gymnázií a dalších středních škol, kteří se věnují společenskovědní problematice. Účastníci si budou moci vyzkoušet vysokoškolské postupy a seznámit se s vybranými tématy ekonomie, politologie, sociologie a práva.

Program zahrnuje například:

 • přednášky předních politologů, právníků, ekonomů a sociologů: prof. Šíma, dr. Kolář, dr. Kunštát, dr. Šimka a jiní
 • seminář o politice a médiích pod vedením Martina Komárka z MFDnes
 • návštěvu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • parlamentní simulaci
 • filmový seminář - promítání filmu Larse von Triera Melancholia (2011) s následnou diskusí

Detailní program najdete zde.

Cena poplatku ve výši 1000 Kč zahrnuje:
 • účast na programu (přednášky, semináře, návštěvy, filmový seminář)
 • 4 x nocleh na VŠ koleji
 • 4 x oběd, 1x večeři a drobné občerstvení během celodenního programu
Účastnický poplatek je možné uhradit, složenkou, nebo přímo na účet:
CEVRO Institut, o. p. s., Praha 1, Nové Město, Jungmannova 28/17
Částka účastnického poplatku: 1000 Kč
Číslo účtu. 2261283001/5500
Variabilní symbol: 20240812
Konstantní symbol: 0308

Podmínky účasti:
 • věk 18 až 27 let
 • přihlášení se prostřednictvím přihlášky/dotazníku nejpozději do 19. 7. 2012
 • zaplacení účastnického poplatku: nejpozději do 19. 7. 2012
 • Počet míst je omezen! V případě dosažení limitu budou upřednostněni uchazeči, kteří se přihlásili
  a uhradili účastnický poplatek dříve (Důrazně proto doporučujeme uchazečům, aby nenechávali přihlášku
  a úhradu poplatku na poslední chvíli!
  )
Uchazeči, kteří splnili všechny výše uvedené podmínky, budou vyrozuměni o svém přijetí e-mailem nejpozději do 23. 7. 2012
Kontaktní osoba pro zasílání přihlášek a pro případné dotazy:
Mgr. Ondřej Kubový, email: ondrej.kubovy@vsci.cz, tel.: 221 506 726
Více o projektu i o minulých ročnících se dozvíte zde.