CEVRO doporučuje: Petr Robejšek - České národní zájmy a evropská krize

05. března 2012
05 Bře
MF Dnes

Dlouholetý spolupracovník CEVRO a lektor Liberálně-konzervativní akademie dr. habil. Petr Robejšek publikoval v sobotní příloze Dnes Víkend esej na téma české národní zájmy:

Oxfordský historik Timothy Garton Ash, nedávno vyzval evropské vlády aby místo „politiky strachu“ a pouhé záchrany eura prováděli, ve jménu velkého evropského politického projektu, „politiku naděje.“ Ash, jeden z veleknězů evropské víry, se samozřejmě neptá jestli je sjednocení proveditelné a jestli je národy chtějí.

Také v české debatě je často řeč o filozofickém, historickém a morálním rozměru evropské integrace. Zkrátka přijdou naproti tomu úvahy o tom, jaký význam mají pro orientaci v nepřehledném evropském procesu národní zájmy. Místo toho velmi často slyšíme, že vlastně nikdo neví, co národní zájmy jsou. Pokusme se tedy vymezit vztah českých národních zájmů a evropské integrace...

CELÝ TEXT v sobotní Mladé frontě Dnes nebo NA BLOGU dr Robejška zde.

Dr. Robejšek bude přednášet na dubnové Liberálně-konzervativní akademii.