Nová studie: Rozpočet Evropského parlamentu může být snížen o 24%. Úspora bude až 500 milionů EUR

12. října 2011
12 Řij
www.newdirectionfoundation.org

CEVRO DOPORUČUJE    

Studie New Direction Foundation z 12. října 2011. Celou studii v angličtině stahujte zde.

Zatímco téměř všechny národní vlády zavedly úsporná opatření na snížení dluhu a  podpořily svůj růst, Evropský parlament žádá zvýšení vlastního rozpočtu. Studie, kterou dnes zveřejnila New Direction - Nadace pro Evropskou Reformu dokazuje, že rozpočet Parlamentu může být podstatně snížen.

Studie 'Konec plýtvání – Snižování nákladů Evropského parlamentu' navrhuje konkrétní škrty, které by snížily rozpočet Evropského parlamentu o  400 miliónů eur ročně, nebo přibližně o  24%. Uložené finanční prostředky by měly být vráceny přispívajícím členským státům…

Prezident New Direction a poslanec Evropského parlamentu pan Geoffrey Van Orden při zahájení studie řekl: 'Navrhované  úspory by měly ušetřit náklady o téměř půl miliardy eur bez narušení základní funkce tohoto orgánu.'

Podle Vana Ordena  hybnou silou zvýšení nákladů bylo masivní navýšení byrokracie Evropského parlamentu. Od rozšíření v roce 2004 počet zaměstnanců vzrostl z 3.946 na 6.245. V současné době se počet poslanců zvýšil o 4 poslance  než  tomu bylo v roce 2004 (nárůst z 732 na 736). Více než 1.000 parlamentním úředníkům  se neúměrně vyplácí více než poslancům Evropského parlamentu. Pro srovnání, pouze  83 zaměstnancům britské poslanecké sněmovny se vyplácí více  než poslancům parlamentu.
'Pokud Evropský parlament nebude střídmější ,ztratí veškerou důvěru voličů, kteří mají snížit vlastní základní potřeby,' řekl místopředseda New Direction  pan Derk Jan Eppink.

Výběr z návrhů na snížení nákladů :

  • Minimálně  100 milionů eur se každý rok utratí za  překlady dokumentů, - 90 milionů eur za “přípravné”  dokumenty. Tato částka by mohla vést k 128 miliónům eur, pokud by byly přidány 3 další jazyky. Počet jazyků pro přípravné dokumenty by měl být snížen na 5 nebo 6 – Tento krok  by mohl  ušetřit 40 milionů eur ročně a neměl by  vliv na práci parlamentu.
  • Projekt nového muzea  "Domu evropských dějin"(předpokládané náklady jsou až  150 milionů eur) by měl být úplně zrušen. Výdaje na 34 "informačních  kancelářích", které zaměstnávají více než 200 zaměstnanců v každém členském státě i mimo něj, jsou nyní více než 44 milionů eur ročně a měly by být sníženy.
  • Nájemné, nájemní smlouvy  a vlastnictví 63 objektů - to je více než dvojnásobný počet budov Evropského  parlamentu než  v roce 2002. Dne 26. září 2011, dalo předsednictvo Parlamentu  souhlas k nákupu další budovy ve Štrasburku za cenu 6.7 milionů eur a za její renovaci 9.2 milionu eur. Dále byla odsouhlasena  částka  30 milionů eur na předělání kanceláří poslanců. Evropský parlament by se měl zaměřit na snížení počtu metrů čtverečních - během tří let o 10 %, popřípadě ušetřit 25 miliónů  každý rok.
  • Platy poslanců Evropského parlamentu by měly být zmraženy na současnou výši (93,685 eur za rok). Příspěvek na Všeobecné Výdaje pro poslance je v současné době přibližně  4,200 eur za měsíc a měl  by být snížen o 10%. O stejné procento  by se měly snížit  cestovní náklady.  
  • Velké úspory by mohly vzejít z uzavření  druhého sídla parlamentu ve Štrasburku. Konání všech  plenárních  zasedáních  v Bruselu by mohlo ušetřit nejméně 200 milionů  eur ročně.

Poznámka pro editory
New Direction  -  Evropská politická nadace pro Evropskou Reformu založená v Bruselu v  roce 2010. Propaguje volný trh, inovativní myšlenky a podporuje reformní úsilí v Evropě. Spolu s rozsáhlou síť partnerských think tanků z celé Evropy, New Direction vydává  originální a výzkumné práce zaměřující se na nejpalčivější problémy v oblasti hospodářského růstu, konkurence, finanční regulace, zabezpečení dodávek energie, daně, zemědělské politiky, byrokracie a institucí EU.


Pro vice informací prosím kontaktujte:
Johana Grohová
Communications Manager

johana.grohova@newdirectionfoundation.org

Rue d'Arlon 40
1000 Brussels
BELGIUM
Telephone  +32-2 808 7847
Mobile: +32-498 125 985