CEVRO uspořádalo seminář pro absolventy Liberálně-konzervativní akademie.

21. Června 2011
21 Čer

Prof. Müller seznámil posluchače se základy sociologie politikyV sobotu 4. června 2011 proběhlo slavnostní ukončení 8. ročníku LKA. Kromě letošních absolventů však ten den na půdu CEVRO zavítalo také několik absolventů z let předchozích. Jim byl určen seminář Sociologická znalost v politice. Absolventi se tak vrátili do role posluchačů a dostali příležitost rozšířit si znalosti nabyté v rámci LKA.

Seminář zahájil ředitel CEVRO Mgr. Jiří Kozák. Poté vystoupil doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D. a uvedl účastníky semináře do oboru sociologie politiky. Po obědě následovala přednáška prof. PhDr. Petra MatějůProf. Müller seznámil posluchače se základy sociologie politiky, Ph.D. o stratifikaci a volebním chování v České republice. PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D. poučil posluchače o tom, jak číst výzkumy veřejného mínění. Na závěr vystoupila Mgr. Tatiana Wartuschová. Mluvila o tom, jak politické strany využívají výzkumy veřejného mínění.

První ze seminářů pro absolventy Liberálně-konzervativní akademie byl zakončen slavnostním večírkem, na němž se dřívější absolventi potkali s těmi čerstvými, kteří po úspěšně složených zkouškách právě obdrželi své diplomy.

Jednodenní semináře pro absolventy LKA by se měly konat jednou až dvakrát za rok. Jejich cílem je umožnit absolventům rozšířit znalosti nabyté v rámci Akademie a zároveň dát absolventům příležitost k opětovnému setkávání.