Daňové zatížení v EU stoupá - dny daňové svobody v členských státech

10. Června 2011
10 Čer
New Direction - The Foundation for European Reform a Institut économique Molinari

Exklusivní studie zaměřená na státy EU ukazuje, jak dlouho musejí občané členských států v roce 2011 pracovat na státní výdaje a od kdy si mohou ponechat výdělky pro sebe. Na Českou republiku připadá den daňové sbobody na 10. Června.

Studie publikovaná New Direction – Foundation for the European Reform and Institut économique Molinari (IEM), jejichž partner jsou v ČR Centrum pro stadium demokracie a kultury a CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie vypočítává, jak velký podíl svého platu odevzdává typický zaměstnanec státu na svých daních. Základem studie jsou data poskytnutá společností Ernst & Young. Použitím stejné metodologie ve všech členských státech EU byly vypočteny tyto dny daňové svobody 2011:

 

Kypr:

13.března

           

Polsko:

7. června

           

Lotyšsko:

22.června

Malta:

16.dubna

 

Dánsko:

7. června

 

Itálie:

1.července

Irsko:

10.května

 

Česko:

10. června

 

Rumunsko:

1.července

Lucembursko:

17.května

 

Estonsko:

11.června

 

Švédsko:

10.července

Spojené království:

17.května

 

Řecko:

12.června

 

Německo:

11.července

Bulharsko:

18.května

 

Finsko:

12.června

 

Rakousko:

23.července

Španělsko:

19.května

 

Slovensko:

15.června

 

Francie:

26.července

Portugalsko:

29.května

 

Nizozemí:

17.června

 

Maďarsko:

29.července

Slovinsko:

3.června

 

Litva:

19.června

 

Belgie:

4.srpna

 

Hlavní zjištění studie:

  • Daně v Evropě vzrostly. Průměrná úroveň zdanění v EU se oproti roku 2010 zvýšila zhruba o 0,25 %, což je hlavně důsledek vzrůstu DPH ve 13 členských státech.

  • Zavedení rovné daně vedlo například v Maďarsku o zkrácení doby práce pro stát o 9 dní. Navzdory tomu však mají obecně státy s rovnou daní vyšší daně (průměrně 46,4%), než státy s progresivním zdaněním (průměrně 43,3%).

  • Celkem 42,8 % odvodu daně představuje sociální pojištění. Na rozdíl od hrubé mzdy o této částce mnoho zaměstnanců v členských státech EU často neví.

“Situace je znepokojivá. Šest z 27 států EU bere svým občanům více než polovinu toho, co si typický pracovník vydělá a to prostředníctvím sociálních příspěvků, daně z příjmu a přidané hodnoty. Pradoxní je, že navzdory už dříve vysokému daňovému zatížení, rozpočtové schodky nadále v Evropě rostou rychlostí jako nikdy předtím,“ řekla spoluatorka studie a ředitelka IEM Cécile Philippe

 Druhý spoluator, James Rogers, k použité metodice poznamenal: „ Řada výzkumných institutů v Evropě odvádí výbornou práci při vypočítávání dne daňové svobody pro jejich zemi. Vzhledem k rozdílným metodikám je ale velice složité porovnávat tyto výpočty v celoevropském měřítku. To, že jsme uplatnili jeden vzorec na všechny členské státy, nám umožňuje porovnávat ‘jablka s jablkami‘ a tím získat unikátní srovnání daňové zátěže ve většině Evropy.“

V České republice byla studie publikována ve spolupráci s Centrem pro studium demokracie a kultury a CEVRO - Liberálně-konzervativní akademií.

Celou studii si můžete stáhnout v angličtině zde.