Absolventi Liberálně-konzervativní akademie 2010/2011 - 8. ročník

09. Června 2011 - CEVRO News
09 Čer

Sobota 4. června byla pro dvě desítky studentů Liberálně-konzervativní akademie posledním dnem jejich ročního vzdělávacího programu Liberálně-konzervativní akademie. Všichni se naposledy v ročníku sešli, aby složili závěrečný test a obhájili své seminární práce. Patnáct studentů úspěšně napsalo test a obhájilo své práce před komisí složenou s přednášejících dr. Jiřího Frgala, ing. Jaroslavy Kypetové, ing. Hany Svobodové a ředitele CEVRO mgr. Jiřího Kozáka. Pro zbylé studenty je připravený náhradní termín v září.

Společné foto absolventů 8. ročníku LKA 2010-2011

Takto viděl Závěrečný den akademie úspěšný absolvent Vladimír Lajsek:

Při závěrečném dnu na LKA nás čekalo v podstatě už jen splnění povinností ke zdárnému absolvování. V první části jsme psali test z probírané látky, jenž sestával z dvaceti otázek. Úspěšní studenti poté postupovali do druhého kola, kde je čekala obhajoba jejich absolventských esejí. Tato část byla dle mého názoru dosti přínosná, neboť jsme měli možnost vyzkoušet si své poznatky z bloků věnovaných komunikaci v praxi před čtyřčlennou komisí. Současně také kladně hodnotím zařazení psaní kvalifikačních prací do kritérií pro absolvování celé akademie, neboť psaní odborných textů je jedním ze způsobů, jak se detailněji seznámit s vybraným tématem, díky čemuž se člověk opět lecčemus přiučí.

Úspěšní absolventi poté získali při slavnostním předávání svůj zarámovaný diplom z rukou předsedy správní rady CEVRO Ivana Langera, místopředsedy rady Jiřího Frgala a ředitele CEVRO Jiřího Kozáka. Diplom samotný vypadá velmi působivě, a navíc jakoby přímo vybízel k tomu, aby si jej jeho noví majitelé pověsili na nějaké reprezentativní místo.
Poté už následoval závěrečný večírek absolventů, kde si mohli studenti zavzpomínat na celý průběh LKA, popř. také podiskutovat o jiných zajímavých tématech.

Kdybych měl na závěr zhodnotit celou LKA, řekl bych, že šlo jistě o docela přínosný kurs. Je to jedinečná možnost, jak si člověk může prohloubit znalosti z různých společenskovědních oborů, zejména s důrazem na veřejné dění, a dozvědět se tak i něco nového. Já osobně jistě velmi zužitkuji nové poznatky ze seminářů věnovaným komunikaci, veřejné prezentaci a marketingu.
Jestliže by někdo projevil o účast na LKA zájem, pak bych mu ji jistě vřele doporučil.

Úspěšní absolventi LKA 2010/2011:

 • Tereza Bílková
 • Klára Burgetová 
 • Denisa Budilová
 • Zdeněk Cvejn
 • Marek Fujdiak
 • Jan Jonáš
 • Vladimír Lajsek
 • Luboš Langer
 • Jan Litomiský
 • Monika Matějková
 • Karel Nezveda
 • Miloš Nguyen
 • David Novák 
 • Vladimíra Palik
 • Milan Turan
 • Ondřej Vaculín
 • Helena Váňová

Všichni absolventi obdrželi Diplom absolventa LKA. GRATULUJEME!