Úvodník

29. dubna 2011 - Petr Sokol
29 Dub

Největší česká pravicová politická strana si 21. dubna 2011 připomíná své dvacáté narozeniny. V mnohdy hektické české historii nenajdeme mnoho politických stran, které vydržely v nezměněné podobě fungovat tak dlouho, jak je již na naší politické scéně Občanská demokratická strana. Při této příležitosti si dovolujeme vydat speciální číslo časopisu CEVRO Revue, které se monotematicky věnuje zhodnocení prvních dvaceti let ODS. Rozsahem se samozřejmě nemůžeme rovnat obsáhlejším publikacím věnovaným této tematice, proto jsme se rozhodli zaměřit na klíčové prvky historie ODS. Přibližujeme ji ze čtyř úhlů pohledu: prostřednictvím jejího angažmá ve vládě, jejího účinkování ve vládě, vývoje její organizační struktury a z pohledu jejího postavení na mezinárodní stranické scéně. V grafické části představujeme kompletní sadu map znázorňujících sílu ODS v jednotlivých okresech během všech sněmovních voleb. Následují životopisné medailonky všech tří dosavadních předsedů ODS: Václava Klause, Mirka Topolánka a Petra Nečase. Ani ve speciálním čísle jsme nezapomněli na trochu zábavy, a proto si můžete v našem originálním testu ověřit, jak dobře znáte historii největší české politické strany.

20 úspěšných let

ODS tvořila bezpochyby celých dvacet let své dosavadní existence jednu z klíčových politických sil v českém a dříve československém stranickém systému. Celých dvacet let také platilo, že je nejsilnější pravicovou stranou. Toto hodnocení navíc platilo nejenom v pohledu nejsledovanějších voleb do Sněmovny, ale také ve všech ostatních volbách, které v ČR probíhaly.

Z řad ODS vzešla trojice českých premiérů, kteří déle než deset let obývali sídlo předsedů vlád ve Strakově akademii. ODS se poštěstilo, že nikdy neměla stranického předsedu, který by svou politickou kariéru nedotáhl až do nejvyšší exekutivní funkce – do úřadu českého premiéra. Dvakrát byl navíc její člen a čestný předseda zvolen prezidentem republiky.

Vyzdvihnout je třeba i originální programové zakotvení ODS. Občanští demokraté se vždy profilovali jako jednoznační představitelé liberálně-konzervativního programu. Strana v sobě zahrnovala konzervativní i liberální prvky, které ale vždy vytvářely sourodý pravicový politický celek. Ve své programatice i každodenní politické praxi ODS preferovala volný trh bez přívlastků, politiku malého a efektivního státu, podporu atlantického směřování naší země a prozápadní eurorealistický přístup k evropské integraci, ztělesněný na jedné straně podáním přihlášky do EU, ale na druhé straně dlouhodobým bojem proti evropské byrokratizaci, zbytečným unijním normám a přílišné regulaci v EU. ODS se díky tomu stala jedinou programově i organizačně stabilní nekonfesní pravicovou stranou v regionu střední Evropy.

ODS slavila řadu úspěchů ve volebních kláních. Vyšla třikrát vítězně ze sněmovních voleb a dokonce čtyřikrát po nich dokázala sestavit vládní koalici. Nikdy nebyla ve vládní koalici jako tzv. junior partner, který by doplňoval větší stranu. Pokud strana ve volbách neuspěla, putovala vždy raději do opozice než do vlády jako její menší člen.

Více než devět let byl člen ODS předsedou Poslanecké sněmovny, když se v této důležité ústavní funkci vystřídala trojice politiků ODS.

Z patnácti let, kdy existuje Senát, byl klub ODS v tomto parlamentním orgánu po čtrnáct let nejsilnější ze všech. A z jeho řad vzešli dva předsedové Senátu, kteří jeho činnost řídili dohromady po dobu osmi let.

ODS navíc dlouhodobě dominovala na úrovni měst a obcí i na úrovni krajů, k čemuž jí pomáhala široká síť místních a oblastních sdružení, které se nedokázala vyrovnat žádná ze stran nově založených po roce 1989. I proto ODS vévodila v počtu primátorů, starostů větších měst i hejtmanů. Nikdy například neztratila primátorskou funkci v Praze nebo v Plzni.

Evropské úspěchy

ODS se navíc na evropské úrovni stala pilířem politické rodiny eurorealistických konzervativců, iniciovala vznik takto orientované frakce v Evropském parlamentu a dokázala dokonce získat post jejího předsedy, mimochodem Jan Zahradil se tím stal vůbec prvním Čechem v čele frakce v EP. Stejně ODS spoluzaložila evropskou organizaci eurorealistických konzervativních stran a také zde získala předsednický post.

Lídr pravice

To vše sečteno a podtrženo jasně dokládá, že Občanská demokratická strana se stala jednoznačně nejsilnější politickou silou na české pravici a jejích prvních dvacet let bylo z tohoto pohledu velmi úspěšnou historií.

Přeji Vám příjemné čtení a ODS minimálně dalších dvacet let.