Zbyněk Klíč: Svobodu zabíjející korektnost

12. ledna 2011
12 Led
www.lidovky.cz
12.01.2011

Americká média se mohla přetrhnout, aby okamžitě našla viníka sobotní střelby v arizonském Tucsonu, a nikoliv překvapivě našla viníka v bývalé aljašské guvernérce Sarah Palinové. Nepřekvapí to ve výrazně levicově naladěných amerických novinách, které si diskreditaci někdejší republikánské kandidátky na viceprezidentku vytkly jako svůj prvořadý úkol do prezidentských voleb v roce 2012. Bohužel česká média tuto interpretaci beze změn převzala, aniž by se podivila nad její zjevnou nesmyslností.

Tak předně, střílející útočník rozhodně nepatřil k obdivovatelům republikánů, a už vůbec ne Sarah Palinové. Z dostupných zdrojů to byl levičák, až anarchista, který pohrdal vším americkým a zříkal se Boha. Tedy přesný opak, co americká pravice, k níž patří i Sarah Palinová, zastává. Pochybuji, že kdy navštívil její stránky, a už vůbec nevěřím, že by kdy viděl onu zpropadenou mapu, která údajně měla být motivem jeho činu.

Možná by stálo za úvahu, jestli naopak za jeho zoufalým aktem nestála vyhraněná levicová rétorika. Vždyť prezident Obama patřil v době svého zvolení k nejlevicovějším senátorům a i jeho politika po nástupu do Bílého domu je výrazně nalevo. Nestála tak za zběsilou střelbou spíše frustrace z Obamovy tragické vlády, během níž není schopen plnit ani základní sliby (a ani nemůže), resp. kdy základní jistoty, po kterých lidé v mezních situacích sahají, rozmontovává bezhodnotová levicová ideologie, například požadavky na legalizaci svazků občanů stejného pohlaví či právem na potrat? Kde pak člověk vidí jistotu? Možná proto pak zbaven jakékoliv opory v krajní situaci sáhne po zbrani...

Za vše může Palinová... 

Zcela absurdní je pak snaha přisoudit vinu za víkendový masakr republikánské političce Palinové. Jak ona mohla mít vinu na šíleném činu v arizonském městě? Znamená to snad, že kdykoliv se cokoliv stane, nese za to odpovědnost někdo jiný než samotný aktér? Není to v zásadě levicový koncept? Vždyť stejně argumentujeme, když za sebevražedné atentáty radikálních islamistů může Západ svojí nabubřelostí či že za naši špatnou sociální situaci nesou odpovědnost bohatí, kteří přece nechali tak málo zdrojů ostatním... Koncept prosazovaný mainstreamovou levicovou agendou hlavních amerických médií by pak v důsledku vedl k tomu, že za každých okolností máme mlčet, aby to náhodou nějaký šílenec nezneužil. Ukázkový příklad politické korektnosti, která však zabíjí jakoukoliv svobodu vyjadřování.

Šílená střelba v arizonském městečku je zavrženíhodným činem, který by měl americké politiky vyprovokovat k diskusi nad bezpečností na politických shromážděních či zpřísněním práva na držení zbraní pouze pro psychicky vyrovnané osoby. V žádném případě by však neměla vést k hledání viníků kdekoliv jinde než v osobě střelce a z toho vyplývajících opatření, která nejenže nebezpečí nesníží, ale naopak mu připraví další živnou půdu.

Lidové noviny, 12. ledna 2011