Markéta Štalmachová: Zkušení lektoři jsou zárukou: Unikátní vzdělávací kurz Konšel

17. prosince 2010
17 Pro
Obchodní týdeník
17.12.2010
Co přesně Konšel je?

Konšel je jednodenní až jedenapůldenní kurz, který je postaven na základě zkušeností a poptávky osob činných v obecních a městských úřadech a zastupitelstvech. Je rozdělen do jednotlivých bloků, z nichž lze absolvovat buď všechny, nebo jen vybrané.

Komu všemu je kurz určen? 

Konšel je určen zejména nově zvoleným starostům, místostarostům, tajemníkům a uvolněným i neuvolněným radním všech obcí, měst, statutárních měst i jejich městských částí. Zúčastnit se ale samozřejmě může každý, koho daná problematika zajímá.

Jakým tématům se Konšel věnuje? 

Nabízených okruhů je opravdu mnoho, uvedu tedy pouze některé: Právní úprava samosprávy a státní správy; Smlouvy uzavírané obcí; Rozpočet měst a obcí; Správa obecního majetku a zásady hospodaření; Veřejné zakázky - hlavní principy zákonné úpravy; Obce a jejich územní plány; a řada dalších.

Kdo v programu Konšel přednáší? 

Lektory jsou lidé zkušení v záležitostech obcí, právníci, vysokoškolští pedagogové a další odborníci. Nemohu každého jmenovat, za všechny uvedu tedy alespoň: prof. JUDr. Dušana Hendrycha, CSc., JUDr. PhDr. Petra Koláře, Ph.D., a JUDr. PhDr. Karla Šimku, LL.M., Ph.D.

Jaké další typy vzdělávání může CEVRO Institut zaměstnancům veřejné sféry nabídnout?

Pro pracovníky veřejného sektoru máme celou paletu vysokoškolských studijních programů. Myslíme si, že naše nabídka je v této oblasti opravdu komplexní. Prvním v řadě je tříletý bakalářský program Právní specializace - Veřejná správa, který lze studovat jak prezenčně, tak i formou kombinovanou, vhodnou při zaměstnání. Po úspěšném absolvování bakalářského stupně mohou zájemci pokračovat v navazujícím magisterském programu Veřejná správa, který máme rovněž akreditován jak v prezenční, tak i v kombinované formě. Naši nabídku programů pro veřejný sektor pak uzavírá prestižní postgraduální studium MPA (Master of Public Administration), které je určeno zejména střednímu a vyššímu managementu v oblasti veřejné správy a NGOs.

Obchodní týdeník, 23/2010