Rektor CEVRO Institutu Josef Šíma ke stávce státních zaměstnanců

11. prosince 2010
11 Pro
www.izurnal.cz
08.12.2010

Moderátor (Jan Richter):
Česko dnes zažilo jednu z největších stávek. Proti vládním úsporným opatřením protestovali státní zaměstnanci. Projevilo se to na chodu některých úřadů, škol či kulturních institucí. Podle odborů stávkovalo přes 148 tisíc lidí a dalších 190 tisíc je podpořilo. Prezident Klaus akci označil za směšnou a nezodpovědnou a podle premiéra Nečase vláda od svého záměru snížit objem mezd ve veřejném sektoru o 10 % neustoupí. Ve spojení jsme s předsedou odborového svazu KOVO Josefem Středulou, dobrý večer. Považujete dnešní stávku za úspěch?

Host (Josef Středula, předseda odborového svazu KOVO):
Ano, já jí považuji za úspěch a to hned z několika důvodů. Za prvé přišlo 148 tisíc lidí, kteří se přímo zúčastnili stávky a skutečně největší počet od roku 1989 v sektoru, který řídí vláda. Od té doby se tak velký počet lidé z tohoto sektoru ve věci mezd nezapojilo do tak výrazné aktivity jako tomu bylo dnes. 

Moderátor (Jan Richter):
Nicméně ve veřejném sektoru pracuje asi 600 nebo 650 tisíc lidí, takže ta účast nebyla zas tak velká. 

Host (Josef Středula, předseda odborového svazu KOVO):
Jestli to budete poměřovat tímto způsobem, můžete, je to ale skutečně problém, protože ve chvíli, kdy někdo pomíjí celou tuto entitu těchto 150 tisíc lidí a my víme, že spoustu jiných lidí se stávky vůbec nemohlo zúčastnit, a to proto, že jim bylo v podstatě zabráněno, aby se té stávky mohli zúčastnit a když přičtete k těm 150 tisícům, těch 190, tak to už máte více než polovinu zaměstnanců státní správy a musím vám říct, že ta rozezlenost na straně zaměstnanců, které jsem měl možnost dnes v Opavě a Ostravě potkat, tak je skutečně veliká a vůbec to není jen o mzdách, je to o způsobu řízení, o neochotě diskutovat, o naprostém popírání toho, že oni dělají poctivou práci a to si myslím, že je velmi vážné. 

Moderátor (Jan Richter):
Na těch doprovodných demonstracích, které se dnes konaly ve více než 20 městech odbory očekávaly až 40 tisíc lidí, ale přišlo jich mnohem méně, kolem 15 podle vašich vlastních odhadů. Proč podle vás lidé neprotestovali ve větším počtu, pokud ta situace je opravdu vážná?

Host (Josef Středula, předseda odborového svazu KOVO):
Oni protestovali, to, že se zapojili do stávky přímo, tak to byla hlavní aktivita. Tady tyto aktivity byly ještě doprovodné a kolegové z rozpočtové sféry chtěli dát ve větším počtu měst najevo, že řada lidí stojí za nimi a že ještě kromě toho, že zastavili práci, tak ještě půjdou na náměstí. To, že ten počet nebyl tak velký, je samozřejmě otázkou a kolegové to budou určitě hodnotit, ale myslím, že to první číslo, necelých 150 tisíc lidí, to je skutečně velké číslo a nikdo to dosud tady nezná.

Moderátor (Jan Richter):
Premiér Nečas se ještě v průběhu stávky vyjádřil, že vláda neustoupí od svých záměrů. Jak budou odbory postupovat dál?

Host (Josef Středula, předseda odborového svazu KOVO):
Jedna věc je, co říká pan premiér Nečas, také jsme zjistili takové zajímavé prvky, které se v průběhu a před touto stávkou odehrály a to je to, že někdo začal vyzývat podnikatele, aby se vyjádřili, že podporují reformy pana premiéra. Je to naprosto zvláštní úkaz, protože to znamená, že někdo se té stávky skutečně velmi bojí a ať to kryje za cokoli, tak tento způsob je zvláštní. Já jsem tento dotaz dostal přímo na severní Moravě, kde se jeden velký zaměstnavatel do toho zapojil a myslím si, že to hodně ukazuje i ten příklad, kdy náměstek MPO jde zároveň v triku Sdružení zaměstnavatelů na jednání s panem premiérem a pak deklaruje, jak stojí za těmi reformami. Ono to skutečně kulhá na obě nohy takový způsob podpory a jestli si někdo myslí, že lidem zavře ústa kvůli nespokojenosti tím, jak je život v ČR stále těžší a těžší a ty důsledky krize mají zaplatit pouze ty lidi, kteří mají podprůměrné příjmy, tak mi připadá skutečně až směšné postupovat tímto způsobe ze strany premiéra ČR.

Moderátor (Jan Richter):
Vy mluvíte o tom, že premiér se možná bojí té veřejné reakce, popř. že zaměstnavatelé jaksi nepodporují ty jeho reformy nicméně co by mělo být přímým důsledkem té stávky a pokud nenastane, jak budete postupovat dál?

Host (Josef Středula, předseda odborového svazu KOVO):
Podle mého soudu by mělo dojít k tomu, že u materiálů, které teď jsou před námi a o kterých budeme dále jednat jako je reforma důchodů, daňová reforma, reforma zdravotnictví zásadní, tak by nemělo dojít k tomu, že by se věci prosazovaly silou, jako jsme měli zkušenost za posledních několik měsíců. Myslím, že by mělo dojít k tomu, co se např. u důchodového zákona říkalo - zatím jen verbálně - a to je to, že by mělo dojít ke konsenzu. A nejen uvnitř koalice, ale také s opozicí, ale také s odbory, a to si myslím, že je naprosto důležité. Ale já mám bohužel např. u důchodové reformy velmi neblahý pocit.

Moderátor (Jan Richter):
Pokud jde o platy zaměstnanců ve veřejném sektoru, tam ten konsenzus už tedy nenastane?

Host (Josef Středula, předseda odborového svazu KOVO):
Nenastane a myslím si, že to skutečně pan premiér riskuje podporu těch zaměstnanců, které potřebuje a myslím si, že jestliže vidíte vedle sebe zaměstnance FÚ, nemocnic, zaměstnance sociálních služeb, škol, tak si myslím, že to skutečně nebývá, aby se tyto úřady tak vzájemně podporovaly, jako tomu bylo dnes a nepřeji žádné vládě, aby měla zaměstnance, kteří nesouhlasí s její politikou.

Moderátor (Jan Richter):
Děkuji, na slyšenou. Rozhovor poslouchal rektor vysoké školy CEVRO Institut Josef Šíma, dobrý večer. Vláda chce podle odborářů přesunout dluh ze státní pokladny na účty domácností, je to podle vás oprávněná výtka?

Host (Josef Šíma, rektor CEVRO Institut):
Počkejte, vláda v první řadě hasí požár. Prozatím vůbec nemluvíme o nějakých zásadních reformních krocích. Vláda zkrátka nemá peníze a hrozí ji, že ji ani nikdo nebude chtít půjčit. 10 procent je to nejméně, co vláda může udělat, aby se pokusila předejít rozpočtové krizi v budoucnosti.

Moderátor (Jan Richter):
Měla by přesto brát vláda dnešní stávku jako vážný vzkaz a pokusit se dohodnout s odbory třeba při těch příštích vyjednávání?

Host (Josef Šíma, rektor CEVRO Institut):
Vláda samozřejmě nefunguje ve vzduchoprázdnu a musí komunikovat se všemi partnery, kteří mají na ten politický vývoj nějaký vliv. Na druhou stranu já plně rozumím, že lidé pakliže se jich někdo zeptá, jestli náhodou nechtějí mít o 10 % nižší příjmy, tak řeknou, že ne. Ta reakce je úplně přirozená, ale bohužel ty peníze nejsou a vláda musí šetřit.

Moderátor (Jan Richter):
Na druhé lince máme Jiřího Štega z iniciativy ProAlt, která kritizuje vládní reformy, dobrý večer. Co říkáte na tyto argumenty, které dnes zněly několikrát, že odboráři neví, co dělají, chovají se nezodpovědně, že je potřeba šetřit atp.?

Host (Jiří Šteg, iniciativa ProAlt):
Já se obávám, že vláda vyhrotila celou situaci ve společnosti natolik, že je sama překvapená, že odbory se chytají záležitostí, které podle vládního názoru jim nepřísluší. Je skutečností, že 9 mld. ušetřených ve státním rozpočtu na mzdách ve veřejném sektoru představují zanedbatelnou část celých nákladů. Je skutečností, že dluhová služba v rozpočtu 2011 narostla o 10 mld., čili veškerá úspora byla realizovaná na zaměstnancích veřejného sektoru, ale to není to nejpodstatnější. Nejpodstatnější je, že vláda postupuje se všemi zúčastněnými jak se zaměstnanci, tak s tripartitou, tak s odbory tvrdě podle ideologického scénáře, který je postavený na prosté excelové tabulce, a snaží se škrtáním dosáhnout svých cílů, které nejsou nikomu jasné. V zásadě se jedná o to, že vláda se odtrhla od společenského klimatu, nechce a není schopná jej vnímat a postupuje tvrdě podle čísel, ale společnost se škrtnout nedá.

Moderátor (Jan Richter):
Vaše iniciativa ProAlt tu stávku podpořila, bude mít podle vás ten dnešní protest nějaký praktický dopad na ta vyjednávání a na atmosféru v ČR?

Host (Jiří Šteg, iniciativa ProAlt):
Já se obávám, že vyjednávání skončilo včerejším rozhodnutím vlády a tím pádem je jedna kapitola uzavřená. A stejně tak se obávám a obáváme se, že to přispěje k velkému neklidu ve společnosti i v souvislosti s plánovanými kroky vlády, které jsou ještě více zahalené tajemstvím než tyto a vláda se nechová k občanům poctivě. Abych nenapadal pana Kalouska, autora pověstného rozpočtu z roku 2008, nejhoršího rozpočtu v dějinách, jenom vám připomenu, jak se chová vláda ke svým občanům. V okamžiku, kdy se začal zvedat protest proti školnému, tak se objevila na scéně záležitost se zápisným...

Moderátor (Jan Richter):
Já se omlouvám, ale na to dnes nemáme opravdu čas, děkuji vám za váš čas a na slyšenou. Pane Šímo, myslíte si, že by ignorování protestů ze strany vlády mohlo v budoucnu vést k nějakým silnějším a ostřejším akcím odborářů?

Host (Josef Šíma, rektor CEVRO Institut):
Vláda protesty neignoruje, vláda se pokusila zvednout daň, ona pouze neškrtá. Zjistila, že oni zdaňovaní utíkají. Velcí podnikatelé utíkají do zahraničí, lidé omezují jízdy autem při zvýšení spotřební daně, čili vláda hledá rezervy, pokouší se zvyšovat daně, ale dále to nejde a ony rezervy zkrátka nikde neleží, čili pro ní je to těžký úkol, musí vyjednávat, ale zároveň musí škrtat a v budoucnu bude muset škrtat mnohem více, než o co se pokouší v současnosti.

Moderátor (Jan Richter):
Děkuji, na slyšenou.

Český rozhlas 1 - Radiožurnál, Stalo se dnes