Rozhovor ředitelky CEVRO Institutu Markéty Štalmachové pro časopis Moderní obec: Vzdělávací kurz Konšel

02. prosince 2010
02 Pro
www.moderniobec.cz
02.12.2010

Vysoká škola právních a sociálních studií CEVRO Institut se mimo jiné věnuje vzdělávání starostů, místostarostů, zastupitelů i tajemníků a úředníků územních samosprávných celků. Především nově zvolení představitelé měst a obcí mohou tak nyní využít nabídky unikátního jednodenního vzdělávacího kurzu Konšel. O jeho obsahu a zaměření jsme hovořili s JUDr. Markétou Štalmachovou, ředitelkou vysoké školy CEVRO Institut, o. p. s.

Co konkrétně program Konšel je?

Je to jednodenní až jedenapůldenní kurz, který jsme připravili na základě zkušeností a poptávky osob činných v obecních a městských úřadech a zastupitelstvech měst a obcí. Je rozdělen do jednotlivých bloků, z nichž lze absolvovat buď všechny, nebo jen vybrané.

Pro koho je tento kurz výhodný?

Konšel je určen zejména pro nově zvolené starosty, místostarosty, tajemníky a uvolněné i neuvolněné radní všech obcí, měst, statutárních měst i jejich městských částí. Zúčastnit se ale samozřejmě může každý, koho daná problematika zajímá.

Jaký je tematický obsah programu? 

Nabízených okruhů je mnoho, uvedu alespoň některé: Právní úprava samosprávy a státní správy, Smlouvy uzavírané obcí, Rozpočet měst a obcí, Správa obecního majetku a zásady hospodaření, Veřejné zakázky - hlavní principy zákonné úpravy, Obce a jejich územní plány a řada dalších.

Kdo jsou přednášející?

Lektory jsou lidé zkušení v záležitostech obcí, právníci, vysokoškolští pedagogové a další odborníci. Nemohu každého jmenovat, za všechny zmíním prof. JUDr. Dušana Hendrycha, CSc., JUDr. PhDr. Petra Koláře, Ph.D., a JUDr. PhDr. Karla Šimku, LL.M., Ph.D.

Které další typy vzdělávání může nabídnout CEVRO Institut zastupitelům a zaměstnancům veřejné správy? 

Je to celá škála vysokoškolských studijních programů. Myslíme si, že naše nabídka je v této oblasti opravdu komplexní. Prvním v řadě je tříletý bakalářský program Právní specializace - Veřejná správa, který lze studovat jak prezenčně, tak formou kombinovanou, vhodnou pro studium při zaměstnání. Po úspěšném absolvování bakalářského stupně mohou zájemci pokračovat v navazujícím magisterském programu Veřejná správa, který je rovněž akreditován jednak v prezenční, jednak v kombinované formě. Naši nabídku programů pro veřejný sektor uzavírá prestižní postgraduální studium MPA (Master of Public Administration), které je určeno zejména střednímu a vyššímu managementu v oblasti veřejné správy a NGOs.

Moderní obec, 12/2010