Známý český politolog PhDr. Petr Sokol radí našim čtenářům: Návod k použití pro komunální volby

25. října 2010
25 Řij
Chomutovské noviny
13.10.2010

Jak správně volit v komunálkách? Chtěli jste podobně jako v jarních volbách do Sněmovny vesele kroužkovat a zvolit do obecního zastupitelstva kandidáty z nižších míst listiny? A víte, že když to uděláte stejným způsobem jako na jaře, "vyhodíte" většinu svého hlasu?

KŘÍŽEK NENÍ KROUŽEK

Pravidla pro komunální politiku, která by nám měla být nejblíže, jsou paradoxně z českých voleb vůbec nejsložitější. V krátkosti vlastně ani nejde vysvětlit, jak celý komunální volební systém funguje. Zkusme se přesto zorientovat v tom, jak svůj hlas nejlépe použít a nejsilněji ovlivnit, kdo bude na radnici po volbách sedět.
Určitě platí, že v komunálních volbách se volí jinak než ve sněmovních a s hlasem se nedá nakládat stejně. Preferenční hlasy - tzv.kroužky - tu nefungují. A vůbec posouvání kandidátů vzhůru kandidátkou tu je velmi složité.

VELKÝ KŘÍŽEK PRO STAROSTU

Místo kroužků voliči dávají v těchto volbách křížky. Navíc existují v těchto volbách dva typy křížků: velké a malé. Jejich použití lze různě kombinovat, ale zjednodušeně řečeno platí: velkým křížkem volíme kandidáta na primátora nebo starostu a jeho program, malými křížky případně vybíráme osobnosti z jiných stran. Malé křížky ale nemusíme vůbec použít. Konkrétního kandidáta na starostu nebo konkrétní volební program totiž nejlépe podpoříme, právě když použijeme jediný velký křížek. Nedostatkem této volby ale je, že takto označeným volebním lístkem nijak neovlivníme pořadí na kandidátce, kterou nejvíce podporujeme. Volební zákon totiž neumožňuje přímo dávat preferenční hlasy v rámci strany, které dáte velký křížek. Preference můžete ovšem paradoxně dávat u strany, kterou ani tolik volit nechcete. To uděláte, když dáte velký křížek jedné kandidátce a pak dáte pár malých křížků jednotlivým kandidátům jiné strany nebo stran. Pozor ale: malé křížky u kandidátů strany, která od vás dostala křížek velký, jsou při sčítání hlasů neplatné.
A ještě jedna špatná zpráva pro skokany a jejich příznivce. V komunálkách je třeba pro skok nejenom 10 % preferenčních hlasů nad průměr kandidátky, ale navíc jsou složitým systémem ještě znevýhodněni kandidáti z nižších míst kandidátky.

MALÉ KŘÍŽKY PRO OSOBNOSTI

V komunálkách samozřejmě můžeme také dávat pouze malé křížky. Jenže to má mnoho dalších úskalí. Pokud by volič třeba dal jen čtyři malé křížky u jmen jednotlivých kandidátů, "vyhodí" většinu svého hlasu. Při volbě například do plzeňského městského zastupitelstva tímto způsobem nepoužije 43 ze 47 svých možných hlasů a ve výsledku neovlivní nic: ani starostu, ani vítěze voleb, ani konkrétní složení zastupitelstva.
Podobně svůj hlas roztříštíme, i když dáme větší počet malých křížků (nejvíce tolik, kolik je zastupitelů) kandidátům více stran. Volíme pak více stran a ve výsledku vlastně nikoho. Navíc i v komunále platí pravidlo pětiprocentní hranice pro vstup strany do zastupitelstva a tříštěním malých křížků do zastupitelstva neposunujete vlastně nikoho a riskujete, že kvůli tomu propadnou i vaši oblíbení kandidáti.
Systém by si asi zasloužil změnu, ale to nám může být letos celkem lhostejné. Teď musíme volit podle stávajících složitých pravidel.

DOPORUČENÍ NA ZÁVĚR

Váš hlas bude v komunálních volbách nejvíce slyšet, pokud použijete jeden velký křížek u své oblíbené strany a jejího primátorského kandidáta. Na preferenční závody ale musíte u těchto voleb zapomenout. Můžete je sice podpořit přidáním několika malých křížků, ale jen u jiné strany a ještě tím moc neovlivníte.

Chomutovské noviny, 13. října 2010